El dijous 23 de maig Consell Plenari de Ciutat Vella. Sessions extraordinària i ordinària.

21/05/2024 - 08:13 h

Tindran lloc a la sala Ernest Lluch de la seu del Districte, la sessió extraordinària començarà a partir de les 18.30 i l'ordinària a les 19.00 h. Es podran seguir per streaming a través de la pàgina web del Districte.

Com fer intervencions i preguntes

La ciutadania pot registrar les preguntes o intervencions relacionades amb temes concrets dels punts que figuren a la Part Decisòria i a la Part d’Impuls i Control, també en el torn final obert de paraules de l’ordre del dia, sobre altres temes d’interès general.

Les preguntes es poden enregistrar fins 24 hores abans de l’inici del plenari.

Les sessions es podran seguir per streaming a través d’aquest enllaç.

Els ciutadans i les ciutadanes que assisteixin presencialment a la sessió, podran exposar en directe les preguntes prèviament registrades. En cas de no assistir presencialment, també hi ha l’opció que la pregunta registrada prèviament sigui llegida durant el Plenari pel regidor o el conseller o consellera que correspongui.

El Consell Plenari és l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. La presidència recau en un regidor o regidora, nomenat per l’alcalde o l’alcaldessa, i està constituït per consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori que representa.