Nou impuls a les cultures populars com a espais de cohesió social a la ciutat

24/05/2022 - 15:46 h

Cultura. És una nova mesura de govern del Pla de drets culturals de Barcelona.

Nova mesura de govern del Pla de drets culturals, que vol enfortir el dret a les pràctiques culturals populars i tradicionals incorporant nous vectors que fomentin la diversitat, la interculturalitat, la participació ciutadana i la innovació. Entre les accions destacades hi ha la posada en marxa d’una taula de treball per acompanyar i facilitar l’ús de l’espai públic per a la cultura popular i la creació d’un nou calendari festiu de la ciutat.

La mesura de govern “Cultures populars: dret a les pràctiques populars i tradicionals com a espais de participació i cohesió social”, la tercera del Pla de drets culturals de Barcelona, reconeix la funció integradora de les pràctiques de cultura popular i tradicional i en vol protegir les expressions a l’espai públic de caràcter més festiu i participatiu.

Un dels objectius és reconèixer i donar suport a tot el teixit d’entitats que s’organitzen al voltant de les pràctiques culturals populars i tradicionals com a elements indispensables de cohesió social i construcció comunitària, i per això s’inclouen diferents accions com un nou impuls a les cases de la festa, un estudi per millorar la gestió dels espais disponibles per a aquestes pràctiques i un acompanyament especial per presentar projectes a subvencions i altres vies de suport públic.

També es remarca la necessitat de reconèixer la diversitat de cultures populars presents a la ciutat, ja que el nombre de persones residents nascudes a l’estranger ha passat de l’1,5% de la població (1991) al 29% (2021).

Entre les accions proposades també destaca la creació d’un nou calendari festiu de la ciutat que afavoreixi la visibilitat de les celebracions tradicionals, sigui quin sigui l’origen cultural, comunitari o religiós. Una altra de les accions que es posen en marxa és la Taula de Treball d’Esdeveniments a l’Espai Públic, que posarà un èmfasi especial en les activitats de cultures populars al carrer.