Obres al districte durant el segon trimestre de l’any

30/03/2023 - 13:42 h

Entre els mesos d’abril i juny es duran a terme diverses actuacions per millorar la infraestructura i l’espai públic de diversos punts del districte.

Entre els mesos d’abril i juny es duran a terme diverses actuacions per millorar la infraestructura i l’espai públic de diversos punts del districte.

Les dues intervencions més destacades continuen sent les respectives remodelacions de les dues vies més importants del districte.

Segueixen els treballs del procés de remodelació de la Via Laietana, que va començar el mes de març de l’any passat. Els treballs de renovació i millora s’estan realitzant en el tram entre la plaça d’Urquinaona i la plaça d’Antoni Maura, així com al carrer de Jonqueres, i es tracta de la primera de les dues fases previstes. L’objectiu és crear una via més verda i sostenible, amb voreres més amples i més espais de passeig per als vianants.

Durant aquests propers mesos es treballarà en finalitzar diverses ampliacions de voreres i la pacificació del carrer de Jonqueres. Per aquesta raó hi haurà les següents afectacions:

 • Del 27 de març al 24 d’abril, pavimentació del carrer de Sant Pere Més Alt, tota l’amplada de carrer entre Via Laietana i carrer de Ramon Mas. Es tallarà el trànsit al carrer de Sant Pere Més Alt, amb desviament per carrer d’Ortigosa (sentit Llobregat) – carrer d’Amadeu Vives – carrer de Sant Pere Més Alt – carrer de Méndez Núñez. Es deixarà un accés cap al carrer de Ramon Mas per al pàrquing públic del Palau de la Música, estació de Bicing, veïns i serveis. La sortida serà per carrer de Sant Pere Més Alt – carrer de Méndez Núñez. La circulació de vianants estarà assegurada.
 • Del 11 al 28 d’abril, pavimentació del carrer i plaça de Jonqueres. Tall total de circulació del carrer, tallant també l’accés habilitat des del carrer d’Ortigosa. La pavimentació es realitzarà per fases, deixant sempre accés a gual de pàrquing particular i serveis. El tall es realitzarà a l’alçada del carrer d’Ortigosa, habilitant el carrer en atzucac i amb dues direccions entre el carrer de Jonqueres i el carrer de Trafalgar. L’accés es regularà a través d’un semàfor provisional.

Es preveu que les obres d’aquesta primera fase finalitzin durant el mes de juny. En quant a la segona fase, que comprèn el tram de via entre la plaça d’Antoni Maura i les places de Correus i d’Idrissa Diallo, s’ha aprovat el projecte inicial i s’espera començar els treballs un cop acabada la primera fase.

Per la seva banda, continuen avançant també les obres de transformació de la Rambla, que es van iniciar el passat mes d’octubre amb la seva primera fase, centrada en el tram entre el monument a Colom i Santa Madrona. Amb una previsió de 18 mesos de durada per a aquest primer tram, es treballa en diverses millores per aconseguir un passeig més confortable i amable, amb un paviment renovat, més arbrat i seients, i una millor il·luminació i distribució dels espais.

Entre els treballs que es realitzaran durant els propers mesos destaquen les següents intervencions:

 • Àmbit Avinguda de les Drassanes. Durant la segona quinzena d’abril i la primera de maig es realitza l’execució de la calçada i de la mitjana. Obertura del carril descendent (accés directe a rotonda de plaça del Portal de la Pau) el 4 de maig; obertura del carril ascendent (accés directe des de la rotonda de plaça del Portal de la Pau) el 15 de maig.
 • Àmbit de La Rambla. Tall de calçada lateral de banda Llobregat del 18 de maig al 28 de juliol. El desviament de la circulació es realitza pel carrer del Portal de Santa Madrona, avinguda de les Drassanes i passeig de Colom.
 • Àmbit del Govern Militar. L’execució de la vorera s’ha edarrerit a causa de les troballes arqueològiques. Els treballs es duran a terme fins el 10 de maig per la meitat muntanya i de l’11 de maig al 7 de juny per la meitat mar.
 • Àmbit Plaça Colom. Els treballs a la rotonda es realitzaran per meitat: del 24 d’abril al 15 de maig al costat Besòs, del 15 de maig al 5 de juny al costat Llobregat.


Pla de xoc de millora al carrer del Doctor Giné i Partagàs

A partir de l’11 d’abril està previst l’inici de les obres de millora a l’àmbit del carrer del Doctor Giné i Partagàs, al barri de la Barceloneta.

L’actuació inclou la millora de pavimentació de la vorera oest, entre els carrers de la Maquinista i de Ginebra, així com la millora dels escocells i la renovació del mobiliari urbà. Està previst que la intervenció tingui una durada de vuit setmanes, i no hi haurà cap afectació al trànsit rodat.


Instal·lació del sistema de regulació d’accessos al barri del Raval

Fins a finals de maig es realitzaran els treballs d’obra civil a diversos punts del Raval que permetran la posterior instal·lació de càmeres, amb obertura de rases per permetre la connexió a la xarxa municipal i la instal·lació d’armaris i columnes de suport.

Més informació sobre aquesta intervenció a aquesta noticia.


Millores del paviment

Del 24 d’abril fins al 5 de maig estan previstes les següents actuacions per reparar el paviment:
– A la plaça Nova del barri Gòtic, banda muntanya costat Llobregat, al tram del vial de la circulació del carrer dels Capellans des del carrer del Bisbe. Els treballs es faran amb el desviament de la circulació de vehicles cap al costat Llobregat, amb el trasllat d’una jardinera existent per possibilitar el pas i amb la seva restitució al final de l’actuació.
Cruïlla de l’avinguda Francesc Cambó amb el carrer Giralt el Pellicer, al costat Besòs. Els treballs es faran amb el tall del carril de circulació i desviament del trànsit al vial banda muntanya, amb la retirada del fitó. Durant les actuacions, quedarà prohibit aparcar a les places reservades per a persones de mobilitat reduïda així com les motos a vorera.
Passatge de la Pau, cruïlla amb el carrer de Josep Anselm Clavé (banda muntanya). Els treballs es realitzaran amb tall de carrer. El tram del passatge de la Pau entre el carrer de Josep Pijoan i carrer de Sils quedarà en atzucac, amb accés exclusiu de veïns i vehicles d’emergència.

Actuacions prèvies d’adaptació i suport a les obres de la L4

Durant l’estiu es durà a terme la renovació de les vies de Metro de la línia L4 entre les estacions de Bogatell i Verdaguer. Per a poder efectuar aquestes obres són necessaris treballs previs de creació i adeqüació en superfície de diversos pous d’extracció de material.

A Ciutat Vella, el pou d’extracció es troba a la plaça d’Idrissa Diallo, ocupant vorera i part de la calçada de Via Laietana que actualment es troba peatonalitzada. L’ocupació del pou afecta el pas de vianants existent entre Passeig de Colom i carrer Consolat de Mar.

L’actuació, programada entre el 24 d’abril i el 30 de setembre, inclou l’habilitació d’un nou pas de vianants. Els treballs es realitzaran amb ocupació del carril delimitat per fitons, vorera i part de la plaça, sense afectacions addicionals a la circulació.


Obres al clavegueram i canalitzacions soterrades

Durant els propers mesos es realitzaran les següents obres de millora i reparació del servei de clavegueram i de la canalització de les xarxes elèctrica i d’aigua potable a diferents punts del districte:

– Obres de rehabilitació del clavegueram del carrer de Ginebra, al barri de la Barceloneta. Intervenció en dues fases, del 14 de març al 30 de juny. Més informació i afectacions aquí.

– Obres de rehabilitació del clavegueram del carrer de Santa Anna, al barri del Gòtic. Intervenció en dues fases, del 27 de març al 30 de juny. Més informació i afectacions aquí.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer del Pintor Fortuny, al barri del Raval. Intervenció en fase única del 10 d’abril al 15 de maig.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer de Valldonzella, al barri del Raval. Intervenció en fase única del 10 d’abril al 30 de juny.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer de la Riereta, al barri del Raval. Intervenció en fase única de l’11 al 8 de maig. Els treballs es realitzen en vorera, tot i que hi poden haver afectacions puntuals a la calçada.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer de l’Arc de Sant Cristòfol, al barri del Casc Antic. Intervenció en fase única de l’11 d’abril al 12 de maig.

– Obres de renovació de la canalització d’aigua a la Rambla, entre el Passeig de Colom i el carrer de Josep Anselm Clavé. Es treballarà en coordinació amb les obres de reurbanització de la Rambla. L’actuació es realitzarà entre el 17 d’abril i el 5 d’agost, i es dividirà en diverses fases:

 • Del 17/04 al 12/05. Ocupació de vorera i d’un carril de circulació del Passeig de Colom, deixant habilitats dos carrils de circulació en sentit Llobregat.
 • Del 15/05 al 02/06. Treballs en vorera banda mar del carrer de Josep Anselm Clavé.
 • Finals de juliol i principis d’agost (data exacta a confirmar). Creuament de calçada de la Rambla, coordinat amb els treballs previstos per les obres d’urbanització. El tall de calada es realitzarà per meitats, deixant sempre un carril de pas habilitat.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer d’en Roca, al barri del Gòtic. Intervenció en fase única del 17 d’abril al 12 de maig.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer del Gas, al barri de la Barceloneta. Intervenció en fase única del 17 d’abril al 19 de maig.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer de Sant Bertran, al barri del Raval. Intervenció en fase única del 17 d’abril al 15 de maig.

– Obres de renovació de la canalització d’aigua al carrer de Gravina, al barri del Raval. Intervenció en fase única del 2 al 10 de maig.

– Obres de renovació de la canalització d’aigua al carrer de Picalquers, al barri del Raval. Intervenció en fase única del 2 al 10 de maig.

– Obres de renovació de la canalització d’aigua al carrer de l’Est, al barri del Raval. Intervenció en fase única del 2 a l’11 de maig.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer de l’Argenteria, al barri del Casc Antic. Intervenció en fase única del 2 al 15 de maig.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer d’en Rauric, al barri del Gòtic. Intervenció en fase única del 2 al 16 de maig.

– Obres de rehabilitació del clavegueram del carrer de Sant Bertran, al barri del Raval. Intervenció en fase única, del 2 al 16 de maig.

– Obres de rehabilitació del clavegueram del carrer de Ferlandina, al barri del Raval. Intervenció en fase única, del 2 al 16 de maig.

– Obres de renovació de l’enllumenat al carrer de la Rosa, al barri del Gòtic. Intervenció en fase única del 2 al 16 de maig.

– Obres de renovació de l’enllumenat a la plaça del Llagut, al barri de la Barceloneta. Intervenció en fase única del 2 al 16 de maig.

– Obres de reparació i renovació de l’enllumenat als passatges de Josep Ricart i Giralt i de Joan Mirambell i Bertran, al barri de la Barceloneta. Intervenció en fase única del 2 al 22 de maig.

– Obres de renovació de la canalització d’aigua a l’Avinguda del Paral·lel, banda Besòs, entre els números 2 i 20. Intervenció en fase única del 6 de maig al 7 de juliol. Tots els treballs es realitzaran en vorera, desviant l’itinerari de vianants a la calçada de manera protegida.

– Obres de renovació de la canalització d’aigua al carrer de les SItges, al barri del Raval. Intervenció en fase única del 8 al 17 de maig.

– Obres de renovació de la xarxa de telecomunicacions al carrer de Sant Pere Més Baix, 32, al barri del Casc Antic. Intervenció en fase única del 8 al 21 de maig.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer d’en Mònec, al barri del Casc Antic. Intervenció en fase única del 8 al 22 de maig.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer de l’Est, al barri del Raval. Intervenció en fase única del 8 al 22 de maig.

– Obres de renovació de la canalització d’aigua al carrer del Comte de Santa Clara, en el tram entre el carrer de Pepe Rubianes i el carrer D’Emilia Llorca Martín, al barri de la Barceloneta. Intervenció en fase única del 8 al 30 de maig. El tram quedarà tallat al trànsit, amb desviament pel carrer del Baluard. Quedarà garantit l’accés per a veïnat i serveis.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer de Pepe Rubianes, al barri de la Barceloneta. Intervenció en fase única del 15 al 29 de maig.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer de Sant Miquel, al barri de la Barceloneta. Intervenció en fase única del 15 al 29 de maig.

– Obres de reparació de la xarxa elèctrica soterrada al carrer del Portal de Santa Madrona, al barri del Raval. Intervenció en fase única del 15 al 29 de maig.

– Obres de renovació de l’enllumenat a la plaça de Sant Pere, al barri del Casc Antic. Intervenció en fase única del 15 de maig al 5 de juny.


Obres que finalitzen aquest trimestre

Les obres de renovació de la canonada d’abastament d’aigua potable al carrer de Pelai, entre carrer Balmes i la Rambla, s’han prorrogat i finalitzaran el 3 d’abril.

La renovació del paviment del carrer dels Escudellers es troba en la seva última fase, en el tram entre el carrer Nou de Sant Francesc i la Rambla, i es preveu que finalitzi durant la primera quinzena del mes d’abril.

Els treballs de canalització de la fibra òptica per a la Filmoteca de Catalunya, al barri del Raval, es troben també en les seves últimes fases, que es preveu finalitzin el proper 30 d’abril. Les fases que manquen es realitzaran de la següent manera:

 • Del 27/03 al 11/04, canalització del carrer de Sant Ramon. Es realitzarà tall del carrer de Sant Ramon a partir del carrer del Marquès de Barberà. El desviament de trànsit serà carrer del Marquès de Barberà – carrer de Sant Ramon sentit mar.
 • Del 16/04 al 17/04, creuament del carrer de Sant Pau, amb obra civil i reposició de paviment. Es realitzarà tall del carrer de Sant Pau a partir del carrer d’Espalter.
 • Del 17/04 al 30/04, canalització del carrer d’Espalter. No hi haurà afectació a la circulació de vehicles i vianants.