Obres d'ampliació de la vorera de pl. Catalunya, entre la Rambla i Portal de l'Àngel

23/10/2020 - 10:30 h

La parada de bus situada en aquell tram de vorera es trasllada al carrer Fontanella, on s'ubicarà una plataforma provisional. Els treballs començaran el dilluns 26 d'octubre.

La parada de bus situada en aquell tram de vorera es trasllada al carrer Fontanella, on s'ubicarà una plataforma provisional. Els treballs començaran el dilluns 26 d'octubre, i la parada provisional entrarà en servei aquell mateix dia.

Els treballs consisteixen en eliminar la terciana, l’espai que separa el vial central amb el lateral, on actualment hi ha zones d’espera d’usuaris i ampliar la vorera fins l’alineació actual al tram anterior, on hi ha la rampa d’accés a l’aparcament soterrat.

Es millorarà el drenatge de la zona, amb la formació de nous embornals a la nova alineació de vorada i es connectaran als existents. També s’adaptarà l’enllumenat existent garantint la il·luminació de la zona.

Està previst que les obres durin al voltant de 2 mesos.

L’objectiu de l’obra es la millora de l’accessibilitat i mobilitat en l’entorn de la parada de bus de la vorera mar de la pl. Catalunya entre La Rambla i l’av. Portal de l’Àngel.