Parcs i Jardins prepara el verd de Ciutat Vella per a la primavera

26/01/2023 - 13:40 h

Parcs i Jardins ha presentat els pla d’actuació per al període gener-març d’enguany, que continua amb la implementació del ‘Cuidem Barcelona’ i inclou diferents actuacions de manteniment del verd.

S'ha presentat els pla d’actuació per al període gener-març d’enguany, que continua amb la implementació del ‘Cuidem Barcelona’ i inclou diferents actuacions de manteniment del verd.

Durant el període de vigència d’aquest Pla d’Acció, a més del manteniment diari i habitual dels espais verds de la ciutat, es prioritzaran, atenent a criteris de necessitat i d’adequació a l’estat vegetatiu del verd, les següents tasques:

  • Pla integral de manteniment de l’espai públic “Cuidem Barcelona”
  • Manteniment de grups mixtes de vivaces
  • Plantació d’arbrat de clima fred
  • Poda d’arbrat viari
  • Gestió d’escocells
  • Activitats de plantació de la Festa de la Primavera (popular)

A Ciutat Vella  es plantaran 52 arbres, es farà poda i diverses actuacions a escocells.

A més, aquestes tasques es realitzaran en paral·lel a les feines de manteniment habituals de les zones verdes de la ciutat (poda, sega, desbrossament, aportació de planta, etc.) que duen a terme les brigades de Parcs i Jardins.

Les actuacions específiques a Ciutat Vella es poden consultar al mapa adjunt.