El manteniment del verd es reforça amb un pla d’actuació durant la tardor

14/10/2020 - 12:57 h

Parcs i Jardins. L’actuació inclou el desbrossament d’escocells, la poda d’arbusts i arbrat, la plantació d’arbres i la inspecció diària dels espais verds cedits a les escoles.

L'Institut Municipal de Parcs i Jardins reforça el manteniment del verd durant la tardor després d'un any en què la gestió d’aquests espais s’ha vist alterada pels efectes del temporal Gloria (20-23 de gener) i el confinament a causa de l’emergència sanitària de la covid-19, que va coincidir amb la primavera més plujosa de l'última dècada.

La gestió ecològica del verd potencia l’ús sostenible dels recursos i la protecció del patrimoni natural i del medi ambient. Entre altres accions, inclou la minimització dels tractaments fitosanitaris amb priorització del control biològic i la prevenció, la poda menys invasiva o els adobs orgànics. Alhora es continua avançant en la transformació de certs espais en zones de verd naturalitzat respectant els processos naturals, l’entrada de flora espontània amb el control que les espècies poden evolucionar sense perdre la qualitat estètica i afavorir la biodiversitat i la fauna.

Durant el mes de setembre, ja s’ha fet el condicionament i manteniment dels espais verds que van ser escenari de les festes de la Mercè: a Ciutat Vella, el Parc de la Ciutadella.

Cap al mes de novembre, com és habitual, es procedirà al canvi dels grups de flor de temporada i se substituiran les espècies d’estiu per les d’hivern. A Ciutat Vella se’n plantaran 7.405, el que suposa una superfície de 700 metres quadrats de verd amb flor.

Fins al 31 de desembre es procedeix a la plantació d’arbres a parcs i carrers en escocells que han quedat buits perquè se n’ha retirat l’exemplar per malaltia o perquè suposen risc. A Ciutat Vella es plantaran 140 arbres. D’altra banda, continuaran les actuacions ordinàries en l’arbrat. El període de poda va d’octubre fins a març i cada any es poden uns 36.000 arbres a tota la ciutat.

D’altra banda, pel que fa al Pla de gestió del risc 2020, que revisa els exemplars de l’arbrat barceloní cada dos anys, enguany passen la revisió els arbres de Ciutat Vella, l’Eixample, les Corts, Gràcia i la meitat dels de Sant Martí.

Zones verdes cedides a les escoles

La situació sanitària ha portat els centres educatius a fer ús d’alguns espais verds com a mesura de prevenció de la covid-19. Això va acompanyat d’un reforç del manteniment i neteja d’aquests espais:

• Plaça Carme Simó
• Carrer Sots-tinent Navarro
• Carrer Ataülf
• Plaça Castella
• Plaça Terenci Moix
• Plaça de la Mercè
• Plaça Joaquim Xirau, jocs infantils
• Plaça Hilari Salvador
• Plaça de les Caramelles
• Plaça de la Ciutadella, parterre i pg Til·lers
• Zoo Espai infantil
• Parc de la Ciutadella, pas Inst. Verdaguer
• Jardins del Tarongers

Sega de gespes

Durant el confinament de la ciutadania es van mantenir les actuacions urgents de manteniment de verd i arbrat, com a servei essencial de la ciutat, però no es van poder executar una bona part de les actuacions ordinàries, que ara es duran a terme, per condicionar espais, segar les gespes, reparar els regs, retallar arbustos, reparar paviments de sauló i dur a terme el manteniment de parterres.