Aquest projecte promou l'acompanyament de voluntaris universitaris a infants per poder assistir a tallers de música.

El projecte Batubambam promou la realització d'acompanyaments individualitzats de voluntaris universitaris (mentors) a infants perquè, amb l'ajut d'un suport, puguin gaudir d'activitats artístiques i creatives assistint a tallers de música. Aquests acompanyaments artístics funcionen com una eina educativa, cultural i de transformació social molt important.

Els acompanyaments individualitzats es fan a l'Escola Mediterrània (barri de la Barceloneta) en horari extraescolar, donant suport a les tasques escolars, mentre que els tallers musicals es fan a Xamfrà (barri del Raval) un dia per setmana. Els infants es divideixen en dos grups i fan mitja hora de percussió i mitja hora de xilòfon, acompanyats per infants que ja assisteixen regularment als tallers i que són de diferents barris.

L'objectiu dels tallers musicals és triple: d’una banda, fomentar la creativitat i la motivació dels infants, així com l'autoestima i la confiança; d’una altra banda, fomentar l'autonomia i la coneixença d'altres llocs i realitats sortint del barri d'on són i on se senten segurs, i per acabar l'obertura cultural, apropant la música (i d'altres arts) als infants i oferint-los la possibilitat d’inscriure’s a les activitats de Xamfrà, un cop acabat el projecte, per seguir treballant els objectius anteriors.

Els voluntaris també assisteixen als tallers per donar suport als talleristes.

S'inclouen tres mostres al final de curs que es presenten a diferents espais del districte.

Aquest projecte es desenvolupa en col·laboració amb l’AFEV (Associació de Joves Estudiants Universitaris Voluntaris), el Pla comunitari de la Barceloneta, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’Escola Mediterrània, el Centre de Música i Escena Xamfrà i el Districte de Ciutat Vella.