Dominar la lectura i l’escriptura és essencial per assolir l’èxit escolar. Al districte, els agents educatius col·laboren per reforçar aquestes competències a través de programes educatius que acompanyen el professorat en la seva tasca.