La metodologia d’aprenentatge servei és una eina pedagògica complexa que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge escolar. Combina el servei voluntari a la comunitat amb la transmissió i construcció de coneixements, destreses i valors a càrrec de l’escola. La novetat rau en l’estreta vinculació de servei i aprenentatge en una sola activitat educativa ben articulada i coherent inclosa al currículum.

L' impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció educativa que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  Considera l’aprenentatge servei com la metodologia més adient per dur-la a terme.

Els centres educatius del districte de Ciutat Vella es van incorporar al programa d’impuls al servei comunitari el curs 2013-2014 i actualment hi participen la majoria d’escoles i instituts que imparteixen educació secundària obligatòria al districte.