Xarxa d'Atenció a Famílies i Infants del Raval

En aquest projecte, professionals de diferents àmbits sumen esforços per millorar la qualitat de vida de les famílies i els infants del Raval. Treballen de manera coordinada per oferir una atenció integral basada en la cooperació; per fer-ho, comparteixen recursos, estratègies i experiències.

XAFIR està formada per 25 entitats i serveis públics i privats. Està oberta a la participació de tots els professionals i serveis a la infància i les famílies del territori. Els centres educatius també estan convidats a participar-hi.