Xarxa 0-18 de Sant Pere, Santa Caterina, la Ribera i el Gòtic

Les escoles bressol, les escoles i els instituts públics d'aquests barris han creat un projecte educatiu comú per assegurar una escolarització cohesionada dels 0 als 18 anys. L'objectiu és oferir una educació integral i de qualitat que eviti la desigualtat entre centres i n'afavoreixi la col·laboració.

La xarxa organitza activitats de coordinació amb els infants, com l'Aplec del Pas Petit (que reuneix alumnes d'escoles bressol i infantil) i l'Aplec del Pas (estudiants de primària i secundària). També programa sessions de coordinació amb les direccions dels centres i amb professorat especialista, a més de promoure la participació de les famílies.