Esteu aquí

Com podem ser una ciutat de drets humans?

Ciutats de drets humans. Nova guia per a les ciutats de drets humans a la Unió Europea

L’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) juntament amb representants de diverses ciutats europees, entre les quals hi ha Barcelona, ha presentat una nova guia per a les ciutats de drets humans a la UE.

Aquest nou marc té com a voluntat explicar què significa ser una Ciutat de Drets Humans, i animar més ciutats i governs locals a fer dels drets humans una part integral del seu treball i les seves polítiques municipals.

En paraules del director de la FRA, Michael O’Flaherty, “convertir-se en una ciutat dels drets humans significa vincular explícitament la feina de la ciutat a les obligacions en matèria de drets humans i fonamentals. Fer-ho pot tenir un efecte estimulant, augmentar la confiança en el govern local i afavorir debats públics que, en última instància, ajuden a fer societats més justes per a tothom”.

Aquesta nova guia conté tres elements principals: els fonaments, estructures i eines perquè una ciutat pugui ser o anar esdevenint una ciutat de drets humans. Es preveuen mecanismes i organismes que integren aquest compromís amb els drets humans en el treball de la ciutat i s’ofereixen recursos per facilitar la implementació d’un enfocament basat en els drets humans en les activitats municipals del dia a dia.

Per últim, el document vol servir per estimular una discussió a escala europea sobre un possible procés d’acreditació per a ciutats de drets humans en un futur.

Barcelona, ciutat de drets

Actualment, la ciutat de Barcelona compta amb el programa “Barcelona, ciutat de drets”, que treballa per incloure l’enfocament basat en els drets humans a les polítiques públiques, i dissenyar i desplegar polítiques de drets humans a partir de prioritats temàtiques, com ara el desenvolupament del dret a la ciutat i els drets de ciutadania, la lluita contra el discurs de l’odi i la discriminació, i el treball per la plena ciutadania.

El model de Barcelona com a ciutat de drets humans es basa en quatre conceptes:

– El dret a la ciutat
– L’enfocament basat en drets humans (EBDH)
– La perspectiva intercultural
– La perspectiva feminista

De fet, la nova guia de la FRA destaca com a pràctiques destacades la Oficina per la No Discriminació de Barcelona i l’Observatori de les Discriminacions de Barcelona, que des de 2018 fa informes anuals amb dades detallades sobre discriminació, accions i iniciatives empreses per abordar-ho i suggeriments per a accions futures.

Podeu llegir més sobre el model de Barcelona com a ciutat de drets humans en aquesta guia metodològica.

Comparteix aquest contingut