Esteu aquí

El racisme i la xenofòbia, principals causes de discriminació dels casos atesos per l’OND

Inclusió. L’any 2020, l’Oficina per la No Discriminació va atendre 219 casos.

L’Oficina per la No Discriminació (OND) ha presentat les dades d’atenció de l’any 2020, amb unes xifres que es mantenen respecte als anys anteriors malgrat la incidència de la pandèmia a la ciutat. El racisme i la xenofòbia, amb el 42% dels 219 casos atesos per l’oficina, són la principal causa de discriminació, seguida per l’LGTBI-fòbia (28%).

El nombre total d’atencions realitzades per l’Oficina per la No Discriminació es manté respecte als anys anteriors. De les 95 situacions recollides per racisme i xenofòbia, 42 han estat per racisme i 53 per xenofòbia. Les queixes referides per les víctimes fan referència a tractes vexatoris amb insults, menyspreu, humiliacions, amenaces o comentaris ofensius de retorn al país d’origen, a més d’agressions físiques.

A aquestes xifres cal sumar-hi l’increment de situacions de discriminació viscudes en l’àmbit de les comunitats de veïns. Aquest increment es pot haver donat com a conseqüència del confinament provocat per la pandèmia. Els serveis de l’OND han realitzat intermediacions i mediacions entre les parts, en coordinació amb els serveis de prevenció i recursos municipals.

Eines municipals per lluitar contra l’LGTBI-fòbia

L’any 2020 es van obrir 57 expedients per LGTBI-fòbia, un 28% del total dels casos recollits per l’OND, fet que confirma l’increment de casos dels darrers anys (un 16% l’any 2018 i un 22% el 2019). Davant d’aquesta situació, el consistori va impulsar un nou protocol contra l’LGTBI-fòbia, amb la coordinació i col·laboració de l’OND, el Centre LGTBI Barcelona i les entitats de defensa de drets de persones LGTBI. L’impuls del protocol està ajudant a visibilitzar els casos i a oferir un servei millor i acompanyament a les víctimes de la discriminació.

A més del racisme i la xenofòbia i de l’LGTBI-fòbia, l’OND ha atès denúncies de discriminació per qüestions de gènere (8%), salut (7%) o discapacitat (6%), entre d’altres.

La integritat moral, principal dret vulnerat

Si comprovem les dades de discriminació segons el dret que es vulnera, la integritat moral representa el 35% dels casos, en primer lloc, amb molta diferència respecte a la integritat física (15% dels casos) i la prestació de serveis (13%).

Pel que fa al darrer dels drets vulnerats destacats, el de la prestació de serveis, es manté un tipus de situacions que ja es va detectar el 2019, el de la restricció o denegació d’accés a diferents serveis d’entitats bancàries per raó d’origen o nacionalitat de la persona sol·licitant.

L’OND, una garantia d’atenció integral

L’Oficina per la No Discriminació ofereix una atenció completa per fer front a les discriminacions, denunciar-les i acompanyar les víctimes. L’any 2020 es van realitzar 194 assessoraments i atencions jurídiques, 73 atencions psicosocials i, en 172 ocasions, es van realitzar accions d’orientació, suport i empoderament. En 13 ocasions es van dur a terme mediacions amb l’objectiu que l’agent discriminador reparés el dany causat.