Esteu aquí

En defensa de la ciutat i els seus drets

DRET A LA CIUTAT. Avui, 31 d’octubre, se celebra el Dia Mundial de les Ciutats i el Dia Mundial pel Dret a la Ciutat.

Celebrem el Dia Mundial de les Ciutats 

Avui, 31 d’octubre, se celebra el Dia Mundial de les Ciutats, establert per les Nacions Unides amb l’objectiu de fomentar la cooperació entre països per aprofitar oportunitats i afrontar els reptes que planteja l’urbanisme, així com contribuir, alhora, al desenvolupament urbà sostenible arreu.  

Enguany, l’ONU ha posat el focus en el paper de les ciutats davant la crisi climàtica, animant-nos a “adaptar les ciutats per la resiliència climàtica”; és a dir, preparant-les perquè puguin fer front als riscos derivats del canvi climàtic.  

I és que les zones urbanes cada vegada estan més poblades. El Departament d’Assumptes Econòmics i Socials de l’ONU preveu al 2050 el 68% de la població mundial viurà en zones urbanes. 

Per tal de crear societats més sostenibles, recorda l’ONU, “cal abordar una varietat de problemes que inclouen la crisi climàtica, la pobresa urbana, els assentaments informals, proporcionar infraestructures resilients, garantir l’accés a serveis bàsics per a totes les persones, gestionar els ecosistemes i sistemes urbans, i fer que els mitjans de vida siguin sostenibles”. 

La urbanització de les ciutats pot ser una eina molt útil a l’hora d’acabar amb les desigualtats i l’exclusió existents. És per això que el 2016, es va establir la “Nova Agenda Urbana”, un nou estàndard mundial pel desenvolupament urbà sostenible que ha d’ajudar a repensar la manera de planificar, gestionar i viure a les ciutats.   

Aquesta és, de fet, una extensió de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11 de l’Agenda 2030, que busca “aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles”. Més concretament, aquest objectiu se centra en l’accés a l’habitatge i en els factors que constitueixen la qualitat de vida a la ciutat: els serveis i els espais públics. Aquests han de ser assequibles, de qualitat i ben distribuïts a la trama urbana, per garantir l’equitat territorial. 


Defensem el Dret a la Ciutat  

En paral·lel al Dia de les Ciutats, avui també se celebra el Dia Mundial pel Dret a la Ciutat. LCarta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, un text programàtic adoptat a Saint-Denis l’any 2000, defineix el dret a la ciutat d’aquesta manera: 

“La ciutat és l’espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen el dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització política, social, econòmica, cultural i ecològica, cosa que comporta assumir també deures de solidaritat.”  

L’aspiració a viure en un poble o ciutat on els drets humans de totes les persones que l’habiten siguin respectats, garantits i protegits és la finalitat última del dret a la ciutat. En aquest sentit, es reivindica el paper de les autoritats locals com a defensores de drets humans. Un paper de garant que s’assoleix amb la planificació i el desplegament de polítiques públiques de prevenció de vulneracions de drets. 

A la ciutat de Barcelona el dret a la ciutat és un dels eixos vertebradors del model “Barcelona, ciutat de drets”, que estableix línies d’actuació municipals per garantir les condicions necessàries perquè tota la ciutadania pugui gaudir de tots els seus drets de manera efectiva. 

S’ha creat un model propi de ciutat de drets humans, una ciutat entesa com a espai col·lectiu de drets que ha de treballar amb una mirada inclusiva, des de la diversitat, fonamentada en el respecte, la protecció i la garantia dels drets humans per tal de fer possible un desenvolupament humà i social que sigui sostenible. 

Garantir i desenvolupar el dret a la ciutat és imprescindible perquè es garanteixin altres drets humans. De fet, lPlataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC), que és una xarxa d’organitzacions de la societat civil i de governs locals compromesos amb l’acció política i el canvi social a través de la promoció, la defensa i el compliment del Dret a la Ciutat a tots els nivells, defensa que “el Dret a la Ciutat és essencial per la transformació”.  

En un document publicat en motiu del dia que avui commemorem, la PGDC insta als governs a orientar la recuperació post pandèmica tenint present les dimensions materials, socials i culturals del Dret a la Ciutat: “Ara més que mai, és el moment de reivindicar i reforçar els compromisos clau de la Nova Agenda Urbana, per construir estratègies de recuperació compromeses amb l’avenç del Dret a la ciutat per a totes, cap a futurs més justos, inclusius i sostenibles en els nostres territoris.” 

Comparteix aquest contingut