Documentos temáticos

És una targeta moneder creada per l’Ajuntament de Barcelona per cobrir les necessitats bàsiques d’infants de 0 a 16 anys.

Año del documento:
2019

Es una tarjeta monedero creada por el Ayuntamiento de Barcelona para cubrir las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes de 0 a 16 años.

Año del documento:
2019

Combinant una renda mínima garantida i polítiques socials actives en zones urbanes desafavorides de Barcelona

Año del documento:
2019

Combining guaranteed minimum income and active social policies in Barcelona’s deprived urban areas

Año del documento:
2019

The teams of professionals in the centres will assist and inform you about the services, benefits and social resources portfolio you are entitled to.

Año del documento:
2019

Programa de Suport a la Persona Cuidadora

Año del documento:
2019

Les équipes de professionnels des centres vous recevront et vous renseigneront sur les services, prestations et ressources sociales auxquels vous avez droit.

Año del documento:
2019

Programa de Apoyo a la Persona Cuidadora

Año del documento:
2019

L’equip de professionals dels centres us atendran i informaran sobre els serveis, prestacions i recursos socials als quals teniu dret.

Año del documento:
2019

L’equip de professionals dels centres us atendran i informaran sobre els serveis, prestacions i recursos socials als quals teniu dret.

Año del documento:
2019

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn. Si et sents sol o sola, pots comptar amb nosaltres.

Año del documento:
2018

El proyecto RADARS es una red de prevención i de acción comunitaria dirigida a detectar i prevenir situaciones de riesgo de las personas mayores, y a paliar los efectos negativos de la soledad no deseada, contando con la complicidad del entorno. Si te sientes solo o sola, puedes contar con nosotros.

Año del documento:
2018

Coneix els serveis i recursos socials on et pots adreçar.

Año del documento:
2018

El MIMAL (Monitoratge Intel·ligent del Moviment per a l’Autonomia amb Localitzador) és un dispositiu de geolocalització vinculat al Servei de Teleassistència Municipal que permet conèixer la posició de la persona usuària en cas d’emergència o desorientació fora del domicili, les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Año del documento:
2018

El MIMAL (Monitorización Inteligente del Movimiento para la Autonomía con Localizador) es un dispositivo de geolocalización vinculado al Servicio de Teleasistencia Municipal que permite conocer la posición de la persona usuaria en caso de emergencia o desorientación fuera del domicilio, las 24 horas del día durante todo el año.

Año del documento:
2018

És un servei d’atenció domiciliària que permet millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones grans, amb discapacitat o dependència que viuen o passen moltes hores soles al seu domicili. En aquest díptic trobareu Informació breu sobre el servei, qui el pot demanar, on demanar-lo, quins són els requisits i on ampliar la informació.

Año del documento:
2018

Es un servicio de atención domiciliaria que permite mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores, con discapacidad o dependencia, que viven o pasan muchas horas solas en su domicilio. En este tríptico encontraréis información breve del servicio, quien lo puede pedir, donde solicitarlo, cuales son los requisitos i donde ampliar la información.

Año del documento:
2018

El Fons d'infància és un ajut extraordinari que concedeix l'Ajuntament de Barcelona a famílies en situació de vulnerabilitat per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d'infants i/o adolescents de 0 a 16 anys.

Año del documento:
2018

El Fondo de infancia es una ayuda extraordinaria que concede el Ayuntamiento de Barcelona a familias en situación de vulnerabilidad para cubrir las necesidades básicas de subsistencia de niños y adolescentes de 0 a 16 años.

Año del documento:
2018

Els Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP) son un nou model d’allotjaments de construcció ràpida, sostenible i de qualitat per fer front a l’expulsió de veïnat dels barris.

Año del documento:
2018

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad