• Inici
  • / Resultat del concurs d'idees per a Vallcarca

Resultat del concurs d'idees per a Vallcarca

L’Ajuntament va posar en marxa un concurs d’idees amb l’objectiu d’atreure les millors propostes per formular una modificació del Pla general metropolità (PGM) a Vallcarca, al districte de Gràcia, que recull les demandes veïnals per a l’àmbit comprès entre els carrers de Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda de Vallcarca.

La proposta guanyadora del concurs és el projecte ‘arrels’, presentat per l’equip de l’arquitecte Carles Enrich. Ha rebut una valoració de 95 punts sobre 100 per part del jurat del concurs, que ha considerat que respon a tots els requisits d’una manera ben integrada en el territori.

L’ordenació proposada es basa en potenciar i optimitzar els recursos existents, especialment les infraestructures, i mostra una especial sensibilitat amb el patrimoni històric i identitari del barri. Alhora, destaca l’aigua com a patrimoni del barri i posa en valor la condició de conca hídrica formada per les rieres Vallcarca i Farigola.

Des d’ara i fins al desembre de 2017, es durà a terme un procés de participació en què treballaran el consistori, les entitats veïnals i l’equip guanyador i els de les quatre mencions especials per debatre i millorar la proposta final. L’objectiu és disposar d’un document de base per tal que al gener s’iniciï la redacció de la Modificació del Pla general metropolità que reculli les demandes veïnals i permeti reactivar el barri

Amb aquesta iniciativa, es posarà en marxa la reurbanització de Vallcarca, que duu anys parcialment aturat des del planejament de 2002, afectat per la Modificació del PGM Hospital Militar- Vallcarca, així com la construcció dels nous habitatges, espais verds i activitats previstos. Actualment, el barri és ple de solars buits i edificis en mal estat, amb famílies que fa més de trenta anys que viuen en habitatges afectats i amb totes les implicacions afectives i de pèrdua de qualitat de les seves llars que això suposa. Per aquest motiu, el projecte no només preserva les cases baixes i la trama urbana característica de la zona, sinó que s'ha dissenyat des de l'urbanisme social, amb la millora la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes.

Resultat del concurs:

Projectes guanyadors:

Documents d'interès:

 

Bases del Concurs

En aquest enllaç podeu consultar les bases del concurs, publicades el dijous 1 de desembre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), que van regir el Concurs d'idees per a Vallcarca.

Criteris per a la nova ordenació

L’àmbit del concurs se situa a l’entorn de l’avinguda de Vallcarca, 86-132 i abasta una superfície de 15.443 m2. Conegueu els criteris que van servir per valorar les propostes rebudes i que indiquen les característiques que haurà de complir la futura ordenació.

Premis, jurat i calendari

El jurat que va escollir la proposta guanyadora es va plantejar com una representació de la Taula de Vallcarca. El Concurs d’idees de Vallcarca es va obrir a equips que disposessin d’almenys un tècnic competent en la matèria, i es va fer a una sola volta.

Documentació

Amb l'objectiu de facilitar el treball de les propostes, es va posar a disposició dels equips participants al concurs documentació específica: plànols en .dwg i .pdf, ortofoto de l'àmbit, documentació complementària i enllaços al planejament vigent.

Jornades participatives a Vallcarca (tardor 2017)

Durant aquesta tardor tindran lloc un seguit de jornades participatives amb l'objectiu de promoure un procés de discussió col·lectiva a partir de la proposta guanyadora del concurs d'idees. Les jornades es van realitzar els dijous a la tarda entre els mesos de setembre i novembre de 2017.

Jornada oberta al veïnat de presentació del concurs d'idees per a Vallcarca

Dimarts 13 de desembre va tenir lloc la jornada participativa amb l'objectiu d'informar al veïnat del Concurs d’Idees i transmetre als equips concursants els paràmetres, criteris i marc del concurs.