Barcelona dona molt de joc

Jornada Joc i Ciutat: El Pla del joc a l'espai públic de Barcelona

 

 

L’Ajuntament de Barcelona va organitzar el 6 de febrer de 2019 al CCCB la jornada Joc i Ciutat: el Pla del joc a l’espai públic de Barcelona, a través de l'àrea d'Ecologia Urbana i l'àrea de Drets Socials, i amb el suport de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Els objectius de la jornada van ser compartir i debatre sobre la importància social del joc a l’espai públic i presentar el primer Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030, que s'emmarca dins de l'estratègia Barcelona dona molt de joc. La jornada va comptar, entre molts d’altres, amb la participació de Sam Williams, investigador, consultor i activista del joc; i de Francesco Tonucci, pedagog i investigador al Centre Nacional de Recerca Italià especialista en infància i ciutat, que va ser entrevistat pel periodista Roger Palà.

La jornada també va comptar amb diverses taules d'experts que van debatre sobre el joc a la ciutat. A més, també van participar diverses entitats vinculades amb aquest àmbit i es van explicar les experiències d'algunes ciutats que ja incorporen el joc a l'espai públic entre les seves prioritats.


Barcelona dona molt de joc

Aquesta mesura pretén impulsar un canvi en el reconeixement de la importància social del joc a l’espai públic. Parteix de la necessitat de repensar els espais i les oportunitats que la ciutat ofereix per al joc divers i inclusiu a l’aire lliure i impulsar accions encaminades a fer de Barcelona una ciutat que promou el joc a l’entorn urbà.

Fa una dècada Barcelona va rebre el reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància per part d’UNICEF.  Ara és un bon moment per refermar el compromís i concretar-lo amb actuacions estratègiques per continuar millorant la ciutat.

“Els infants jugant al carrer són un bon indicador de la qualitat de la vida comunitària”. Jan Gehl, urbanista

La mesura té com a objectiu transformar els espais de joc per fomentar el joc lliure i autònom dels infants i fer-los inclusius a totes les edats, gèneres, cultures i amb criteris d’accessibilitat general. I alhora, tenir en compte les necessitats dels adults que cuiden els infants.

Però la mesura també busca millorar els entorns d’aquests espais (els parcs i les places on estan situats i els seus accessos), on el joc conviu amb altres activitats i usos ciutadans, així com en tot l’entorn urbà.

S’estableixen una sèrie de criteris que caldrà tenir en compte a l’hora de dissenyar aquests espais de joc, com ara: incorporar jocs creatius que estimulin la imaginació; dissenyar els espais físics amb diverses orografies i textures i creant diversitat de racons i ambients, treballant perquè no sempre estiguin delimitats per tanques; incorporar elements de joc inclusius per edat, gènere, cultura i diversitat funcional; facilitar el contacte amb la natura i l’exploració dels elements naturals (aigua, sorra, troncs), així com fomentar el joc col·laboratiu.

Consulta la Mesura de Govern "Cap a una política de joc a l'espai públic"

 

Procés d'elaboració del Pla del Joc

Amb l'objectiu de concretar la mesura i establir un pla de treball a mig termini, l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb l'Institut Infància i Adolescència, està treballant el Pla del Joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030. que s’elabora de forma participada i transversal.

Els seus principals objectius són: millorar i augmentar les oportunitats de joc a l'espai públic, estimular l'activitat lúdica al carrer i a l'aire lliure i impulsar un canvi de paradigma en el lloc que ocupa el joc a la ciutat. L’objectiu és tenir en compte no només les aportacions de les diferents àrees, instituts, serveis i districtes municipals sinó també les aportacions de tota la ciutadania, així com de les entitats i agents socials vinculats amb el tema. És per això que durant el mes d'octubre de 2018 es va celebrar un procés participatiu obert a tothom.

Més informació sobre el procés participatiu

Barcelona dona molt de joc al Decidim.Barcelona

69

noves àrees de joc (2015 - 2019)

150

renovacions d'àrees de joc (2015 - 2019)

20

espais lúdics (2018 - 2019)

1r

Promoure la participació de la ciutadania i actors socials en la nova visió i impuls del joc a l’espai públic, tenint en compte l’interès de l’infant en el procés.

2n

Ampliar i diversificar les oportunitats de joc lliure i inclusiu a les àrees de joc, als espais lúdics multifuncionals i a l’entorn urbà de les ciutats des d’una concepció global.

3r

Desenvolupar criteris i indicadors per planificar i poder fer seguiment de l’increment i la millora de les oportunitats de joc de la ciutat.