Pla del joc a l’espai públic

El Pla del joc a l’espai públic amb l’horitzó 2030 pretén passar d’una ciutat amb àrees de joc a una ciutat jugable. El seu objectiu és millorar i diversificar les oportunitats de joc i activitat física a l’espai públic pels seus amplis beneficis tant per al desenvolupament i benestar de la infància i l’adolescència com per a la salut i la vida comunitària.

És el resultat d’un procés transversal i participat de més de 400 professionals, entitats i ciutadania –infants i adults– i s’inspira en plans de joc pioners d’altres ciutats com Dublín o Londres. Alhora, dona resposta a les recomanacions de les Nacions Unides per fer avançar el dret al joc, un dret humà específic d’infants i adolescents.

Amb aquest pla, Barcelona busca un canvi de paradigma per esdevenir una ciutat amb zones específiques de joc més diverses, creatives, accessibles i inclusives, alhora que posa l’urbanisme de tota la ciutat a disposició del joc.

Amb aquesta visió, en aquest pla es concreten 63 actuacions que responen a una òptica integrada i transversal que combina accions d’urbanisme (des de microintervencions i urbanisme tàctic fins a grans transformacions urbanes) amb accions socials (des de dinamitzacions itinerants fins a nous conceptes en serveis públics).

En el Pla del joc es defineixen deu projectes tractors que fomenten el canvi de visió entorn del joc:

  • Retirar els cartells de “prohibit jugar a pilota”
  • Obrim carrers. Talls de trànsit a diferents carrers de la ciutat, durant el cap de setmana.
  • Juguem a les places: propostes lúdiques per afavorir l’hàbit de trobar-se 
  • Prioritzar el joc als carrers i places els dissabtes a la tarda per a esplais i caus
  • Elaborar el Pla de patis coeducatius, verds i comunitaris de les escoles d’infantil i primària de la ciutat
  • Protegim les escoles, una plaça a la porta de cada escola.
  • Més jocs d’aigua i sorra. 
  • Crear espais lúdics singulars i nous parcs esportius urbans.
  • Obrir guinguetes bar en espais lúdics amb lavabos i préstec de jocs
  • Donar suport al joc dels infants amb diversitat funcional

 

Més enllà de les àrees de joc

Barcelona disposa de més de 900 àrees de joc infantil, uns espais que el Pla del joc pretén millorar i diversificar. Però, alhora, el pla proposa accions per incrementar les oportunitats de joc en tot el conjunt de l’espai públic, és a dir, a tot arreu on es juga, de manera més o menys espontània, fortuïta i puntual. 

Així doncs, el pla treballa amb el concepte d’infraestructura lúdica i preveu actuacions de transformació dels entorns de les àrees de jocs com ara els parcs i les places, però també en els mateixos carrers, els patis i entorns escolars i els espais esportius.

Per això treballa de manera transversal i coordinada amb propostes ja existents.

 

Nous jocs singulars

Una manera d’exemplificar el canvi en la política del joc de la ciutat és incorporar elements de jocs singulars i atractius que ofereixen diferents possibilitats de joc i d’exploració per als infants.

Al llarg dels anys 2018 i 2019 es van instal·lar els cinc primers elements singulars a diversos espais:

10 fites del Pla del joc

A més dels deu projectes tractors i la instal·lació dels cinc elements singulars, el Pla del joc recull deu fites clau per assolir d’aquí al 2030 (es poden consultar al final d'aquesta pàgina).

Consulta el Pla del joc a l'espai públic


Jornada Joc i Ciutat

El Pla del joc a l’espai públic es va presentar el febrer del 2019 a la jornada Joc i Ciutat, organitzada per l’Àrea d’Ecologia Urbana i l’Àrea de Drets Socials, i amb el suport de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. A la jornada hi van participar, entre molts d’altres, Sam Williams, investigador, consultor i activista del joc, i Francesco Tonucci, pedagog i investigador al Centre Nacional de Recerca Italià especialista en infància i ciutat.

Barcelona dona molt de joc

El Pla del joc a l’espai públic és el resultat de la Mesura de govern “Barcelona dona molt de joc” aprovada el febrer del 2018.

Aquesta mesura de govern situa els reptes a l’hora d’afavorir el joc a l’espai públic i a la vida quotidiana, recull les actuacions ja desenvolupades o que han estat en marxa durant els darrers anys i identifica les accions previstes per als anys 2018 i 2019 per definir el Pla del joc a l’espai públic 2020-2030.

Consulta la Mesura de Govern "Cap a una política de joc a l'espai públic"

10

projectes tractor

10

fites del Pla del joc

5

jocs singulars

1r

Doblar les àrees de joc que ofereixen activitats lúdiques, joc divers i creatiu.

2n

Reduir i eliminar les àrees de joc que tenen menys de 50 m2 o que no ofereixen prou activitats lúdiques.

3r

Crear deu espais per al joc d’esquitxar-se i per refrescar-se, i augmentar les possibilitats de joc amb sorra.

4t

Augmentar les possibilitats de joc amb reptes pensades especialment per a adolescents i joves amb la creació de deu parcs esportius urbans, vint tirolines, quinze tobogans gegants i vint elements de joc amb repte d’alçada.

Promoure el joc compartit i col·laboratiu i l’activitat física en grup a l’aire lliure, assolint que hi hagi un 50% dels elements de joc que afavoreixin el joc compartit, així com 250 taules de ping-pong i 150 cistelles de bàsquet.

Incrementar les oportunitats de joc de les persones amb diversitat funcional, assegurant que el 100% de les àrees que es renovin incorporin certificacions inclusives.

Arribar al 40% de les àrees de joc amb fonts d’aigua properes, el 90% dels espais verds amb font d’aigua per beure, el 20% amb lavabos d’accés públic i el 75% dels parcs i jardins amb taules de pícnic o similar.

Aconseguir que un 60% dels centres educatius públics tinguin patis adequats i amb usos comunitaris (un mínim de 120 patis).

Fer intervencions en aproximadament 100 entorns escolars per convertir-los en llocs d’estada i socialització.

10è

Reduir el sedentarisme i promoure el joc a l’aire lliure en la infància i joventut de la ciutat, i reduir les taxes d’inactivitat física. Reduir per sota del 15% el percentatge de nens i nenes que no juguen cap dia al carrer.