Estratègia per a la Mobilitat Elèctrica 2018-2024

L’Estratègia per la Mobilitat Elèctrica de l’Ajuntament de Barcelona defineix les línies d‘actuació a seguir pels propers anys (2018-2024), amb l‘objectiu de promocionar i facilitar l‘electromobilitat a la ciutat.

La Mesura de Govern es planteja de manera que sigui evolutiva i adaptable als canvis socials, econòmics i del mercat energètic. El resultat de les accions desenvolupades als darrers anys ha estat positiu i ha situat a Barcelona i la seva Àrea  Metropolitana com a ciutat capdavantera en aspectes concrets, com per exemple amb la infraestructura de recàrrega pública en superfície per a motos més extensa d’Europa.

Tot i així, l‘Ajuntament de Barcelona considera necessari seguir treballant en aquesta direcció per tal de continuar a l‘avantguarda de la innovació de la mobilitat, i reduir així els impactes que té el model energètic vigent. La utilització de l‘energia elèctrica per al transport pot ser un bon instrument per aconseguir els objectius d‘una mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient, garantint alhora el concepte de ciutat saludable.

Es divideix en cinc àrees d’actuació i concreta un conjunt de mesures en l‘horitzó de gener 2024, amb una fase inicial de 2 anys, coincidint amb gener de 2020. El document fixa les línies i els objectius estratègics clau per garantir la transició de
Barcelona cap a una mobilitat sostenible i de zero emissions, basada en l‘eficiència delsdvehicles elèctrics.

Més informació:

Mesura de Govern: Estratègia de Mobilitat Elèctrica

Web de Mobilitat: Mobilitat elèctrica a Barcelona.

Un 80%

de la flota municipal serà elèctrica al 2024

100 autobusos

elèctrics al 2024, i el 100% de la flota al 2030

24.000 turismes

zero emissions el 2024, i més ús de la moto elèctrica