Nova xarxa de bus

La Nova Xarxa de Bus, amb recorreguts verticals, horitzontals i diagonals, és una xarxa d'altes prestacions que té entre els seus punts forts una major freqüència, entre 5 i 8 minuts, i que la majoria de ciutadans poden fer els seus recorreguts de manera més eficient i minimitzant els intercanvis, amb una major cobertura de territori que es complementa amb els autobusos convencionals i els busos de barri.

Per tal de posar en funcionament aquesta xarxa que completaria, conjuntament amb el tramvia, el servei en transport públic de superfície per la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona va executar la seva implementació en diverses fases: 28 noves línies en cinc fases entre els anys 2012 i 2017.

La nova xarxa ha vingut acompanyada de mesures de priorització del bus. Amb la Mesura de Govern de millora de la qualitat i explotació de la infraestructura de transport públic en superfície, aprovada l'estiu de 2017, es van aplicar noves mesures per afavorir el transport públic en superfície, de manera que els busos i taxis poguéssin circular de manera més àgil, guanyant velocitat i freqüència de pas per donar un millor servei a la ciutadania

 

28

línies d’autobusos d’altes prestacions en funcionament

425 mil

validacions diàries

8,01

és la puntuació dels usuaris