Prevenció

L’evolució del concepte de la prevenció incorpora l’estratègia de Residu zero i de l’economia circular i es fonamenta en la reducció de residus; en la reutilització (intercanvi + reparació d'aparells); el reciclatge i la coresponsabilitat.

Filosofia

Des de l'Ajuntament de Barcelona s'impulsa la prevenció de residus en diferents eixos: matèria orgànica, envasos lleugers, paper-cartró, vidre, voluminosos i RAEE, i altres fraccions.

El Pla

A fi d’incorporar la prevenció al model de gestió de residus de Barcelona, en sintonia amb les estratègies i europees més actuals, l’Ajuntament va impulsar l’any 2011 el Pla de prevenció de residus 2012-2020.

Consells

La coresponsabilitat de la ciutadania en la prevenció de residus es manifesta en petits gestos que es poden incorporar a vida diària.