Recollida 'Porta a porta' a Sarrià

El Casc Antic de Sarrià presenta un escenari idoni per fer el desplegament del primer sistema de recollida porta a porta de residus a tota la ciutat.

Es tracta d’un sistema pioner, que suposa una millora de la qualitat de l’espai públic per als veïns:

 • Més espai públic lliure com a conseqüència de la retirada dels contenidors d’envasos de plàstic i de paper-cartró.
 • Millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa per als residus de petit format.
 • Carrers i places més netes.
 • Millora de la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions i, en especial, els que provenen de la matèria orgànica (reducció d’impropis).
 • Millora de la qualitat de l’aire així com de la disminució dels nivells de soroll.

La posada en marxa del sistema de recollida "Porta a porta" ha constat de tres fases:

 • D'octubre a desembre de 2017, es van dur a terme sessions informatives i de participació. També es va posar en marxa l’Oficina Permanent d’atenció als veïns, i els informadors ambientals van començar a treballar a l'àmbit.
 • A partir de gener de 2018, es va iniciar la campanya de comunicació amb la distribució dels materials informatius. Es va distribuir el material necessari per al desplegament del programa: cubells, bosses d’escombraries.
 • El dilluns 19 de febrer de 2018, es va posar en funcionament el nou sistema de recollida.

Descarrega la Guia del Porta a porta

 

Seguiment

Des de que es va posar en marxa aquest sistema de recollida de residus al febrer de 2018 es realitza un seguiment setmanal de la seva evolució:

 • La recollida selectiva ha augmentat a valors que superen el 55%.
 • Es recullen més de 14.000 kg de residus de forma selectiva cada setmana.
 • La recollida de matèria orgànica és de gran qualitat, amb un percentatge d'impureses del 2%.

Per a més detall de l'evolució setmanal i mensual de la recollida selectiva "Porta a porta" de Sarrià Vell, podeu consultar els següents informes específics:

 

Funcionament del servei

Els residus que es generen a les llars són separats prèviament i dipositats al carrer segons el model de recollida instaurat.

Indistintament del model de recollida dels residus, les fraccions a separar són:

 • Residus orgànics: restes de carn o peix, flors seques, taps de suro, closques d’ou o marisc, paper de cuina, etc.
 • Reciclables (plàstics + metalls): garrafes d’aigua, bosses de plàstic, llaunes de begudes, xapes, paper d’alumini, safates de porexpan, plats i gots de plàstic, cables d’acer petits, xinxetes, etc.
 • Envasos de vidre: ampolles, pots de vidre, etc. Aquesta fracció no es recull pel sistema de Porta a Porta, per evitar el perill de trencament del vidre, així que s'han de continuar portant al contenidor verd.
 • Envasos de cartró i paper: caixes de cartró, diaris, revistes, etc.
 • Rebuig: burilles, restes d’escombrar, cotó, bolígrafs, etc.
 • Residus sanitaris: bolquers, compreses, excrements d’animals, etc.

 

Persones nouvingudes

Una vegada consteu al padró del barri, podeu anar a recollir el kit de la recollida d’escombraries al Punt verd de barri de Sarrià (c/ Cardenal Sentmenat, 6), on us facilitaran el material següent:

 • Un cubell de color marró hermètic per baixar els residus orgànics a la porteria (de 20.00 a 22.00 hores).
 • Un cubell de color marró airejat per separar els residus orgànics a la cuina.
 • Un paquet de bosses compostables per a la matèria orgànica.
 • Un paquet de bosses translúcides de color groc per als residus dels reciclables.
 • Un paquet de bosses translúcides de color gris per als residus del rebuig.
 • Adhesius per identificar les bosses dels residus sanitaris.
 • Una guia informativa.
 • Un imant de nevera amb el calendari i el funcionament del sistema de recollida selectiva porta a porta de Sarrià Vell.

 

Compra de bosses

El Grup de Treball per al seguiment de la implantació de la recollida selectiva porta a porta a Sarrià Vell ha aconseguit que es comercialitzi els paquets de les bosses d’escombraries necessàries per fer una separació correcta dels residus.

Aquest pas endavant suposa facilitar al veïnat l’adquisició d’aquestes bosses i, alhora, garantir que el sistema de recollida selectiva porta a porta es consolidi al nucli antic de Sarrià.

Els comerços que actualment ja venen aquestes bosses són:

 • Supermercat Superservis, c. Major de Sarrià, 85.
 • Ferreteria J. Valls, c. Major de Sarrià, 83.
 • El Millor Preu, c. Major de Sarrià, 25.
 • L'Agrobotiga, c. Bonaplata, 5-7.

A mesura que altres comerços s’incorporin a la venda de bosses, s’anirà avisant en els diversos mitjans de comunicació (web d’Ecologia, 010, etcètera).

 

Reposició de cubells per a la matèria orgànica

La reposició dels cubells per a la separació de la matèria orgànica va a càrrec de l’Ajuntament i els cubells es poden anar a recollir al Punt verd de barri de Sarrià (c/ Cardenal Sentmenat, 6).

 

Implicació ciutadana

La col·laboració de la ciutadania en la recollida porta a porta de residus és clau per aconseguir tots els beneficis previstos.

En aquest sentit, cal que els veïns agafin el compromís d’utilitzar correctament el sistema implantat i fomentar l’orgull de ser el primer barri en implantar-lo.

El sistema de recollida porta a porta implica nous hàbits per al ciutadà, ja que ha de complir amb el dia indicat per treure la fracció acordada dels residus, així com en l’horari de baixar les escombraries (de 20 a 22 hores) i el de recollir els bujols comunitaris o comercials (abans de les 10 hores del dia següent).

A més, s’ha de trucar prèviament per demanar el servei de la recollida de la resta de poda, la recollida dels residus sanitaris es fa quatre dies a la setmana, la recollida comercial de la matèria orgànica s’estén a tots els bars i restaurants de la zona i els envasos o pots de vidre s’han de portar al contenidor de color verd.

Teniu dubtes? Consulteu l'apartat de Preguntes Freqüents respecte al nou sistema de recollida 'Porta a porta'.

 

Àrees d’aportació

Les àrees d’aportació d’emergència tenen la finalitat de poder donar una alternativa per entregar residus.

Aquest servei complementari es durà a terme els dies que no hi hagi cap recollida prevista (dimarts, dijous i dissabte) i el servei funcionarà en horari de matí.

El servei està format per un vehicle itinerant amb diferents horaris i ubicacions dins la zona:

 • 08:00 a 08:50 h. - Cruïlla Fontcoberta amb Bonaplata
 • 09:00 a 09:50 h. - Placeta de Can Garriga
 • 10:30 a 12:00 h. - Plaça Sant Vicenç de Sarrià
 • 12:15 a 13:45 h. - Plaça Consell de la Vila 

 

Comerços

La recollida comercial és un sistema que afecta només els comerços situats dins de l'eix comercial del casc antic de Sarrià, format per passatge Senillosa, Major de Sarrià i pl. Sarrià. Aquesta recollida funciona de manera independent del nou sistema porta a porta:

- Recollida d'orgànica i rebuig: diàriament.
- Recollida de cartró: tres cops per setmana (dimarts, dijous i dissabte).

Per evitar que es pugui fer un mal ús dels bujols comunitaris, s'instal·laran unes tanques. Als comerços ubicats fora de l'eix comercial i que generin residus reciclables (plàstics i petits metalls) se'ls subministrarà bosses grogues, com als veïns de la zona, i es recolliran els dimecres i diumenges.