Filosofia

La prevenció de residus ha contribuït a canviar la mirada respecte a alguns recursos que es consideraven com a tal i reconèixer-ne el potencial de reutilització i reaprofitament per a perllongar-ne el cicle de vida. Fins i tot ha començat a ser vista com una oportunitat de negoci per a determinats sectors del món del comerç i l’empresa (els mercats de segona mà, per exemple).

L’intercanvi, la reutilització, els mercats de segona mà o l’aprofitament dels excedents alimentaris, per exemple, són accions encaminades a fer de la prevenció i la reducció des de l’origen la via per avançar en la minimització de la càrrega residual.

A molts països desenvolupats, la venda de recursos de segona mà –no solament de roba- ha anat guanyant progressivament quota de mercat fins a esdevenir un sector econòmic emergent. L’aplicació d’estratègies de venda similars a les posades en pràctica amb els productes nous han aconseguit posar-los en valor i fer-los atractius a una part creixent de la població, i no només a les persones amb un nivell adquisitiu baix que no poden accedir a béns de gamma més alta. Modificar la percepció dels ciutadans en favor de la prevenció i la reutilització és possible si es fan servir estratègies de comunicació basades tant en els valors socials i ambientals que li són inherents, com en els atractius econòmics i comercials més clàssics.