Prescripcions Tècniques de l'Espai Urbà

Aquest espai està adreçat a tots aquells professionals que redacten projectes bàsics i executius d'urbanització, infraestructures, d'infraestructures amb elements d'urbanització; que dissenyen, modifiquen i/o milloren l'espai públic de la ciutat de Barcelona. Aquest espai pretén facilitar als professionals aquesta tasca ingent, que ha de permetre seguir configurant un espai públic amb unes estàndards de qualitat referents que incloguin des de l'excel·lència en el disseny fins la racionalitat i la simplificació del posterior manteniment.