Introducció

Principis que han de regir els projectes que encarrega l'Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona impulsa el desenvolupament del Protocol de Projectes amb la finalitat d’aconseguir una millor gestió dels recursos i realitzar una coordinació de la informació de tots els projectes arquitectònics, urbans o d’infraestructures que es desenvolupen a la ciutat. 

Barcelona té en el disseny de l’espai públic i en l’arquitectura un dels seus signes d’identitat, que la fan recognoscible i apreciada tant pels seus ciutadans com a les persones que la visiten.

La tradició de Barcelona ens mostra que en qualsevol circumstància de la seva història passada i recent ha sabut desenvolupar els seus potencials, afrontant nous reptes en la transformació de la ciutat, utilitzant sempre “el projecte” com un mecanisme en el que s’integren les diverses voluntats i potencials que es poden desenvolupar entorn a qualsevol millora de la ciutat.

Per aquest motiu, en la contínua transformació de la ciutat, cal fixar una sèrie de criteris generals, que hauran d’aplicar-se a tots els projectes que s’impulsin des de l’Ajuntament que seran consensuats per tots els agents implicats.

Documentació: