Com consultar la informació

Aquest espai ha estat concebut per facilitar la tasca als professionals que redacten Projectes Executius d'Urbanització i/o Infraestructures o Projectes de Reurbanització per a l'Ajuntament de Barcelona, de manera que hem reunit en un mateix indret aquells Plecs de prescripcions Tècniques, Manuals, Guies o Documents de Criteris que cal aplicar a cadascun dels àmbits.

Podeu trobar, a més, guies o manuals vinculats a Decrets d'Alcaldia, així com el propi Decret relacionat.

La manera de trobar la documentació és senzilla:

  • Avantprojectes i Estudis: Si es tracta de redactar un avantprojecte o realitzar alguna mena d'estudi previ a la redacció d'un avantprojecte o d'un projecte bàsic, cal anar a l'apartat "Introducció" i clicar al document que trobareu a la columna de la dreta "Temari per a la redacció d'estudis o avantprojectes".
  • Redacció de Projectes Executius: Suposem que necessiteu redactar l'apartat d'Enllumenat d'un projecte concret; heu d'anar a l'apartat "Documentació per àmbits" i cercar l'àmbit per ordre alfabètic, en aquet cas "Enllumenat". Allà hi trobareu la documentació relacionada disponible.
  • Instruccions, Decrets d'Alcaldia: Si voleu consultar un document tipus Instrucció d'Auscultació i Instrucció d'Elements Urbans, heu d'anar a l'apartat "Consideracions generals" i anar a baix de tot de la pàgina  on podreu seleccionar el document que us interessi. En aquest apartat cada grup de documents és encapçalat pel Decret d'Alcaldia corresponent.