Consum responsable

El consum responsable té en compte les repercussions socials, econòmiques i ambientals del producte o servei que es vol adquirir. En aquest sentit, els consumidors han de ser conscients de l'impacte ambiental i social que genera el consum i actuar en conseqüència per mirar de reduir-lo.

Malbaratament alimentari
Evitar la generació d'excedents alimentaris i que s'arribin a malmetre els aliments abans de ser consumits és l'objectiu de la línia de treball sobre malbaratament alimentari. Aproximadament una cinquena part del menjar que adquireixen les llars es llença a les escombraries i, per tant, es converteix en residu orgànic. Un 65% d'aquests residus alimentaris es podrien haver evitat aplicant bones pràctiques en adquirir, conservar i preparar els aliments, de manera que l'àmbit familiar es converteix en una font important de prevenció de matèria orgànica a la ciutat.  Consulteu la Guia per evitar el malbaratament alimentari. Consulteu tot el cal saber per prevenir el malbaratament alimentari al web www.somgentdeprofit.cat

Foment de l'autocompostatge
L'autocompostatge és un procés complementari al servei de recollida de residus habitual, ja que permet gestionar la matèria orgànica i les restes vegetals i evita que aquestes s'incorporin al cicle de recollida i tractament de residus. Més informació aquí
 

Altres accions:

El racó dels llibres: els punts verds de zona i de barri disposen d'un espai per a la reutilització de llibres de lectura.

Reducció de les bosses de plàstic d'un sol ús: L'Ajuntament dona suport a la campanya per a la reducció de les bosses d'un sol ús, i fomenta l'ús de bosses de cotó en les compres de cada dia.

Foment i difusió de la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn dels envasos. A través de l'aprovació d'una moció a favor de la implantació d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn dels envasos, l'Ajuntament de Barcelona dóna suport a aquest model de gestió. En aquest sentit, l'Ajuntament forma part de la Xarxa Retorna http://www.youtube.com/watch?v=23460pIRAKo

Participació en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
L'Ajuntament de Barcelona participa cada any en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb activitats adreçades a la ciutadania.  

Consum immaterial
El consum immaterial consisteix a incrementar la demanda de serveis en els camps de la cultura, les qüestions socials, l'educació i l'oci. A diferència del consum material, que fomenta la compra de béns materials, l'immaterial comporta una reducció de la despesa energètica i de la generació de residus.

 

Bones pràctiques

 

Documents d'interès