Canals d'atenció

Notificació electrònica

Avisos mitjançant el mòbil - SMS

L'Ajuntament posa a la vostra disposició una sèrie de serveis d'enviament d'alertes al vostre mòbil de forma gratuïta, com són:

  • Recursos a multes: Si us doneu d'alta a aquest servei, rebreu un SMS al mòbil que us avisa de la resolució d'un recurs o al·legació d'una multa. L'SMS us informa del número d'expedient i de si el vostre recurs ha estat estimat o desestimat.
  • Devolució d'ingressos: Si us doneu d’alta a aquest servei, rebreu un SMS que us avisa quan l'Institut Municipal d'Hisenda hagi donat l'ordre a l'entitat bancària perquè es faci efectiva la devolució de l'import d'una sanció o d'un tribut pagat.
  • Seguiment de l'estat dels tràmits fets per internet: Per mitjà d'aquest servei es rep un SMS per informar de l'estat dels tràmits fets per internet mitjançant la pàgina de “Tramits i gestions”, per als tràmits que tinguin habilitada aquesta opció. L’alta a aquest servei es fa al moment d’efectuar el tràmit per internet, al formulari se us demana si voleu rebre avisos de l'estat del tràmit per SMS.

Per tenir accés a aquesta opció, cal connectar-se a la Carpeta del Ciutadà o a la Carpeta de les Empreses i Entitats i seleccionar la pestanya "Subscripció d’avisos".

L'accés a la Carpeta us proporciona informació de les vostres dades fiscals i de les d'empadronament, per tal de fer més àgils les vostres gestions amb l'Ajuntament de Barcelona.

Per gaudir d'aquests serveis heu de fer ús d'un dels certificats digitals admesos al Portal de tràmits entre els quals es troba l'IdCAT, que l'Ajuntament de Barcelona mitjançant les oficines d'atenció ciutadana expedeix i renova. Més informació al tràmit Sol·licitud del certificat digital idCat.

Una altra aplicació que fa servir el sistema d’avisos mitjançant el mòbil és l’aplicació informàtica "e-multes" i el seu sistema de gestió per a, en relació a les denúncies per infraccions de la normativa de trànsit, facilitar i simplificar el compliment de certes obligacions: la identificació dels conductors responsables d'aquestes, la comunicació de certes incidències que permet el sistema o, si escau, quan la normativa ho autoritza i així convingui a l'empresa, efectuar el seu pagament. Es pot fer mitjançant Internet, d'una forma ràpida, senzilla i gratuïta, mitjançant una connexió segura. D'aquesta manera evitareu haver de confeccionar una carta comunicant les incidències i el consegüent desplaçament a un registre públic o a Correus per presentar-la.

Per facilitar la comunicació entre l’Administració i l’interessat s’ha establert un sistema d’avisos per correu i/o telèfon mòbil, on se li notifica l’existència de denúncies pendents.

Darrera actualització: 27/05/2020