Quioscos de tràmits i serveis

Amb els quioscos d'informació i tràmits, l'Ajuntament de Barcelona posa al vostre abast un nou canal d'atenció al ciutadà. Un innovador terminal d'autoservei electrònic per agilitar la gestió dels tràmits municipals més utilitzats i l'accés a la informació de la ciutat.

Els Punt BCN o Quioscos de tràmits i serveis són uns aparells fixes ubicats a diferents zones de la ciutat on el ciutadà pot fer una sèrie de tràmits relacionats amb la hisenda municipal:

Cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda

Per fer consultes o qualsevol tràmit és necessari demanar cita prèvia excepte:

 • Per registrar documentació al Registre
 • Per acreditar la representació a requeriment de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb al·legacions o recursos contra multes.  Es fa a la Recepció de l'Institut en horari, de dilluns a divendres de 8.30  a 14.00 hores.  Les persones jurídiques han de fer el tràmit de forma telemàtica
 • Quan un ciutadà ha anat a l'entitat bancària a pagar un rebut que està dins del termini de pagament i no li han pogut cobrar per causes relacionades amb les dades de cobrament.  Prèvia entrega d'aquest rebut, se'n lliurarà un de nou.  Es fa a la Recepció de l'Institut en horari, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores
 • Les persones que, havent rebut una diligència d’embargament d’un bé immoble,  volen pagar el deute o consideren que no és correcte, s’han d’adreçar directament a la Recepció de l’Institut, en horari de dilluns a divendres de  9.00 a 13.00 hores.

Pagament d'un impost o una multa en període voluntari de pagament i en via de constrenyiment amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament amb codi de barres.

 • Identificació per codi de barres.
 • Introducció de dades manualment.

IBI (impost sobre béns immobles)

 • Pagament amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament.
 • Impressió d'una còpia del document de pagament.
 • Impressió del certificat de pagament.
 • Domiciliació bancària: alta, esmena i baixa.

IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica)

 • Pagament amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament.
 • Impressió d'una còpia del document de pagament.
 • Impressió del certificat de pagament.
 • Domiciliació bancària: alta, esmena i baixa.

Residus (preu públic de recollida de residus comercials i industrials)

 • Pagament amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament.
 • Impressió d'una còpia del document de pagament.

Guals (ús de voreres)

 • Pagament amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament.
 • Impressió d'una còpia del document de pagament.

IAE (impost sobre activitats econòmiques)

 • Pagament amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament.
 • Impressió d'una còpia del document de pagament.

Elements annexos (terrasses)

 • Pagament amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament.
 • Impressió d'una còpia del document de pagament.

Taxa per caixers automàtics d'entitats financeres, oberts a la via pública

 • Autoliquidació i pagament a l’instant amb targeta bancària.
 • Autoliquidació i impressió del document per pagar més tard en entitat bancària.

Per fer els tràmits el ciutadà titular s'ha d'identificar amb l'original d'un dels documents següents:

 • DNI
 • NIE
 • Passaport
 • Document d'identitat de país de la Unió Europea
 • Clauer amb certificat digital idCat
 • Targeta Xip (certificat digital)

Podeu trobar aquests terminals en diferents punts de la ciutat, a les oficines d'atenció ciutadana, en algunes biblioteques i centres cívics i d'altres espais com centres comercials i mercats.

Data d'actualització: 21/02/2019