Canals d'atenció

Notificació electrònica

Quioscos de tràmits i serveis

Amb els quioscos d'informació i tràmits, l'Ajuntament de Barcelona posa al vostre abast un nou canal d'atenció al ciutadà. Un innovador terminal d'autoservei electrònic per agilitar la gestió dels tràmits municipals més utilitzats i l'accés a la informació de la ciutat.

Els Punt BCN o Quioscos de tràmits i serveis són uns aparells fixes ubicats a diferents zones de la ciutat on el ciutadà pot fer una sèrie de tràmits relacionats amb la hisenda municipal:

Pagament d'un impost o una multa en període voluntari de pagament i en via de constrenyiment amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament amb codi de barres.

 • Identificació per codi de barres.
 • Introducció de dades manualment.

IBI (impost sobre béns immobles)

 • Pagament amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament.
 • Impressió d'una còpia del document de pagament.
 • Impressió del certificat de pagament.
 • Domiciliació bancària: alta, esmena i baixa.

IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica)

 • Pagament amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament.
 • Impressió d'una còpia del document de pagament.
 • Impressió del certificat de pagament.
 • Domiciliació bancària: alta, esmena i baixa.

Residus (preu públic de recollida de residus comercials i industrials)

 • Pagament amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament.
 • Impressió d'una còpia del document de pagament.

Guals (ús de voreres)

 • Pagament amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament.
 • Impressió d'una còpia del document de pagament.

IAE (impost sobre activitats econòmiques)

 • Pagament amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament.
 • Impressió d'una còpia del document de pagament.

Elements annexos (terrasses)

 • Pagament amb targeta bancària. És necessari disposar del document de pagament.
 • Impressió d'una còpia del document de pagament.

Taxa per caixers automàtics d'entitats financeres, oberts a la via pública

 • Autoliquidació i pagament a l’instant amb targeta bancària.
 • Autoliquidació i impressió del document per pagar més tard en entitat bancària.

Per fer els tràmits el ciutadà titular s'ha d'identificar amb l'original d'un dels documents següents:

 • DNI
 • NIE
 • Passaport
 • Document d'identitat de país de la Unió Europea
 • Clauer amb certificat digital idCat
 • Targeta Xip (certificat digital)

Podeu trobar aquests terminals en diferents punts de la ciutat, a les oficines d'atenció ciutadana, en algunes biblioteques i centres cívics i d'altres espais com centres comercials i mercats.

Data d'actualització: 27/05/2020