L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Novetats en la factura de llum: franges horàries i potència contractada

Novetats en la factura de llum: franges horàries i potència contractada

Subministraments bàsics. A partir de l’1 de juny de 2022, la nova tarifa elèctrica aplicarà preus diferents en la potència contractada i en el consum fet segons franges horàries

Amb la reforma de la tarifa elèctrica, es vol avançar cap a l’eficiència energètica incentivant el consum de la llum en les hores en què la xarxa elèctrica està menys congestionada.

 

Aquest canvi d’hàbits també podria suposar un estalvi en la factura de la llum, però hem de conèixer les noves condicions de les tarifes i adaptar el nostre consum a aquesta eficiència energètica; si no, el resultat pot ser l’invers, un augment de la despesa en la nostra factura de la llum.

 • La nova tarifa afectarà tots els contractes domèstics, de petites empreses i locals comercials; és a dir, tots aquells contractes de fins a 15 kW de potència i baixa tensió passaran automàticament a la nova tarifa 2.0TD.
 • També afectarà les pimes.

Quins són els canvis principals?

 • La meitat de l’import de la nostra factura de llum correspon a la potència contractada i al consum que s’ha tingut.
 • Totes les consumidores, tant les de preu regulat PVPC com les del mercat lliure, passen a tenir un peatge amb discriminació horària tant en la potència com en el consum d’energia.
 • Això vol dir que el preu serà diferent segons l’horari del consum.
 • Augmenta la diferència de preus entre les franges d’horari punta i vall, tant en la potència com en el consum d’energia.

La potència es diferencia en dos períodes (punta i vall).

Es poden contractar potències diferents per a cada període.

 • La potència punta va de les 8:00 a les 24:00.
 • La potència vall va de les 24:00 a les 8:00, i totes les hores de dissabte i diumenge i festius.
 • La potència vall serà molt més barata.

El consum es diferencia en tres franges horàries (punta, plana i vall).

 • El període punta té el preu més elevat, de les 10:00 a les 14:00 i de les 18:00 a les 22:00, de dilluns a divendres no festius.
 • El període pla té un preu menys car de les 8:00 a les 10:00, de les 14:00 a les 18:00 i de les 22:00 a les 24:00.
 • El període vall té un preu reduït i comprèn les hores nocturnes (de les 24:00 a les 8:00), i totes les hores de dissabte i diumenge i festius.

Què ha de fer la persona consumidora?

 • La nova tarifació s’estableix de manera automàtica a partir de l’1 de juny.
 • Per tant, no cal fer cap gestió.
 • En qualsevol cas, l’empresa comercialitzadora ha de comunicar el canvi de tarifa a la persona consumidora amb prou antelació.

Recomanacions per a les persones consumidores

De totes maneres, per optimitzar el consum i estalviar en la factura, l’OMIC recomana:

 1. Mirar i conèixer quin tipus de contracte tenim.
   • Per a les persones consumidores acollides al PVPC (preu voluntari per al petit consumidor), les comercialitzadores aplicaran els nous preus de referència de manera automàtica.
   • En el cas de les persones consumidores amb contracte de mercat lliure, la comercialitzadora ha d’adaptar el preu del contracte per incorporar la diferència de costos regulats, amb dues opcions:
    • Adaptar el preu del contracte a les noves franges horàries de potència i consum
    • Mantenir els trams de preus que constin actualment al nostre contracte (preu fix tot el dia, preus diferents entre setmana i cap de setmana, etc.) aplicant al preu la diferència de costos que resultaria del seu perfil de consum.
    • En últim cas, recordem que l’empresa ha de comunicar el canvi de tarifes amb prou antelació; és el moment de contactar amb la vostra comercialitzadora i demanar informació sobre la vostra relació contractual.

  Aquest és el directori d’empreses comercialitzadores elèctriques. I aquest el directori de les distribuïdores.

 2. Repassar la nostra factura i el consum que hem tingut els últims 12 mesos.
 3. Revisar la tarifa i adequar la potència contractada a les necessitats reals.
 4. Intentar ajustar la potència i els consums a la nova estructura de peatges.
 5. Tenir en compte les diverses franges horàries i desplaçar el consum a les franges horàries vall (les més econòmiques).
 6. Evitar simultaniejar consums per poder reduir la potència contractada.
 7. Triar electrodomèstics eficients energèticament sempre que es pugui. Recorda que el passat 1 de març va entrar en vigor a la Unió Europea un nou sistema d’etiquetatge energètic dels electrodomèstics per fer més comprensible aquest codi. A la nova etiqueta desapareixen les categories A+, A++ i A+++. Ara l’escala va des de l’A, en verd fosc, que indica que el producte és molt eficient, fins a la G, en vermell i que correspon a una eficiència baixa.

 

I en el cas de les pimes?

 • Passen d’una diferenciació de preus de tres a sis períodes, tant en potència com en energia.
 • Tots els dies laborables tenen tres franges horàries: punta, pla i vall, tot i que els preus varien mes a mes.
 • Els dissabtes, diumenges i festius estan inclosos en el període vall (aprox. el 53 % de les hores de l’any són període vall). El nombre d’hores vall passa de 2.920 a 4.680 hores (5.149 hores si considerem els períodes 5 i 6).

Tens més informació aquí.

 

Alguns consells a les pimes per reduir la factura

 • Optimitza la factura. Intenta ajustar la potència i els consums a la nova estructura de peatges.
 • Alguns consells d’estalvi i eficiència energètica aquí
 • Desconnecta els aparells elèctrics quan no s’estiguin utilitzant
 • Instal·la il·luminació LED o bombetes de baix consum
 • Instal·la controls automàtics, com ara sensors o temporitzadors per apagar els llums en llocs que no s’estan utilitzant.
 • Aprofita les hores de llum, reduiràs el cost de la il·luminació i de la calefacció a l’hivern.
 • Instal·la equips de baix consum.
 • Regula el termòstat de la calefacció o l’aire condicionat, idealment, 25 ºC a l’estiu i 20 ºC a l’hivern.
 • Zonifica la climatització, en lloc d’un sistema centralitzat.