Clic de Famobil recolzat en un arbre

Conductes de risc i mortalitat

Conductes de risc i mortalitat

Comportaments com la conducció temerària, no seguir les normes de seguretat laboral, pràctiques sexuals de risc o el consum abusiu de substàncies estan relacionades amb la masculinitat hegemònica i amb la necessitat constant de mostrar virilitat, fortalesa i valentia enfront la resta. En definitiva, demostrar ser homes “de debò”.

A més, sobretot en l’adolescència i la joventut, aquesta demostració de virilitat està molt lligada a l’assumpció de certs comportaments per reafirmar la masculinitat com, per exemple, conduir motos sense casc, consum abusiu d’alcohol els caps de setmana, esports de risc, baralles a la discoteca o al sortir de l’institut, etc.

Comportaments que provoquen un excés i certa precocitat en la mortalitat masculina, sobretot entre adolescents i joves, que moren més del doble que les dones joves tenint en compte totes les causes i més de quatre vegades si només s’observen les causes externes (veure taula 2). Curiosament, o no, aquestes causes externes estan relacionades amb diferents conductes de risc (veure taula 3) .

TAULA 2

Mortalitat dels joves a Espanya
(de 15 a 29 anys al 2012)
Causes Total Homes Dones Ratio
masculinitat
Totes les causes 2455 1766 689 2.56
Malalties infeccioses i parasitàries 48 29 19 1,53
Tumors 403 235 168 1,4
Malalties de la sang i hematopoètiques 13 7 6 1,17
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 46 29 17 1,71
Trastorns mentals i del comportament 14 5 9 0,56
Malalties del sistema nerviós i dels sentits 141 96 45 2,13
Malalties del sistema circulatori 207 137 70 1,96
Malalties del sistema respiratori 107 68 39 1,74
Malalties del sistema digestiu 35 18 17 1,06
Malalties de la pell i del teixit subcutani 3 1 2 0,5
Malalties del sistema osteomuscular/teixit conjuntiu 9 4 5 0,8
Malalties del sistema genitourinari 5 0 5 0
Embaràs, part i puerperi 7 0 7 0
Afeccions originades en el període perinatal 4 3 1 3
Malformacions congènites, deformitats i cromosòmiques 54 34 20 1,7
Símptomes, signes/troballes anormals cliniques i laboratori 194 148 46 3,22

Font: Informe de juventud en España 2012

TAULA 3

Mortalitat dels joves a Espanya.
Causes externes
(de 15 a 29 anys al 2012)
Causes Total Homes Dones Ratio
masculinitat
Totes les causes 1165 952 213 4,47
Accidents de trànsit de vehicles de motor 512 419 93 4,51
Altres accidents de transport 24 21 3 7
Caigudes accidentals 47 40 7 5,71
Ofegament, submersió i sufocació accidentals 68 59 9 6,56
Accidents per foc, fum i substàncies calentes 13 9 4 2,25
Enverinament accidental per psicofàrmacs i abús de drogues 47 38 9 4,22
Altres enverinaments accidentals 21 15 6 2,5
Altres accidents 129 114 15 7,6
Suïcidi i lesions autoinflingides 239 196 43 4,56
Agressions (homicidis) 52 33 19 1,74
Fets d'intenció no determinada 8 6 2 3
Complicacions de l'atenció mèdica i quirúrgica 4 1 3 0,33
Altres causes externes i els seus efectes tardans 1 1 0 -

Font: Informe de juventud en España 2012