Clic de Famobil recolzat en un arbre

Treball no-reproductiu

Treball no-reproductiu

El treball remunerat a l’àmbit públic és un eix central a la vida dels homes, no només per l’ús del temps, sinó per la construcció de la identitat masculina hegemònica basada en el rol tradicional de proveïdor –l’home és qui es guanya el pa–, des del que construeixen la seva vida i les seves relacions socials. Tot i que actualment les dones s’han incorporat massivament al món laboral, aquest manament continua vigent de manera més indirecta o implícita. De manera que encara avui es penalitza que, en una estructura de parella, sigui la dona qui treballi i sostingui econòmicament la família a través d’una feina i/o un sou més elevat que la seva parella.

D’aquesta manera, la centralitat del treball no reproductiu en els homes comporta una sèrie de conseqüències sobre la seva salut, donat que sovint el treball és excessiu i perillós, relacionat amb ocupacions de més risc. Hi ha homes que pateixen estrès laboral (la competitivitat és un element característic de la masculinitat hegemònica), una major incidència d’addició al treball i un índex d’accidents laborals molt superior al de les dones (veure taula 6).

A més, cal tenir en compte les conseqüències de la situació d’atur en els homes, donat que no només genera un deteriorament en la salut per qüestions econòmiques i d’organització social, sinó que, a més, suposa perdre una part important de la seva identitat, derivant moltes vegades en l’aparició de trastorns psicològics o en l’abús de substàncies.

TAULA 6

Accidents laborals-viaris a Espanya
  Valors absoluts Taxa d'incidència
Edat Home Dona Home Dona
16 a 19 4.214 81,0% 987 19,0% 1.924 72,1% 744 27,9%
20 a 24 7.860 65,1% 4.221 34,9% 935 60,3% 616 39,7%
25 a 29 9.323 61,2% 5.915 38,8% 670 56,8% 508 43,2%
30 a 39 14.053 64,8% 7.637 35,2% 495 58,3% 354 41,7%
40 a 49 7.476 66,3% 3.793 33,7% 334 60,0% 222 40,0%
50 a 59 3.487 70,5% 1.462 29,5% 242 59,3% 166 40,7%
60 i més 708 80,2% 175 19,8% 207 66,8% 103 33,2%

Font: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 2006. INE, Encuesta de Población Activa.