Clic de Famobil recolzat en un arbre

Masculinitat com a risc

És la masculinitat hegemònica un factor de risc?
Conseqüències per la salut

La resposta a aquesta qüestió és sí. L’assumpció del model social de masculinitat hegemònica tradicional és un factor de risc per a la salut dels propis homes i, per tant, una conseqüència clara i evident de com afecta el masclisme i el patriarcat als homes. Tant és així que podríem parlar de la toxicitat de la masculinitat hegemònica, tenint en compte, per exemple, que els homes representen la majoria de persones que moren fins als 74 anys (taula 1) o pateixen els efectes de molts problemes de salut que tenen més impacte en la sanitat pública (Bonino, 2008).

Gràfic de defuncions segons grup d'edat

Podries posar exemples de referents masculins (entenent-los com a homes populars, amb presència mediàtica, protagonistes de pel·lícules, etc.) que s’identifiquin amb l’estil de vida descrit al paràgraf anterior?

I ara, podries trobar exemples de referents masculins amb estils de vida saludables i que tinguin cura d’ells mateixos i dels altres?

Quants exemples has identificat de cada tipus?

Així, la majoria dels problemes de salut dels homes estan relacionats amb un estil de vida masculí poc saludable basat en les pràctiques temeràries i conductes de risc, dietes inadequades, baixa tendència a l’autocura, estrès, consum abusiu d’alcohol, tabaquisme, competitivitat, imprudència, analfabetisme emocional, etc. En aquest context, de la mateixa manera que varia la identificació de cada home amb el model de masculinitat hegemònic, també varia la magnitud dels riscos per la salut que cadascú assumeix.