Clic de Famobil recolzat en un arbre

Hàbits tòxics

Hàbits tòxics

Un altre problema dels homes relacionats amb la salut és el major consum i abús d’alcohol, tabac i altres substàncies tòxiques. Quina relació poden tenir aquests hàbits amb el model de masculinitat hegemònic tradicional?

Segons l’Enquesta Nacional de Salut 2011-2012, a la població general, el 28% dels homes són fumadors enfront un 20% de dones. El 27% dels homes son ex-fumadors envers un 13% de les dones. Pel que fa a l’alcohol, els homes reporten consumir alcohol a diari en un 21,2% enfront un 6,7% de les dones.

En quant al consum d’altres drogues, com veiem a la taula 4, la incidència masculina és més alta en el consum de qualsevol substància, excepte en el consum de tranquil·litzants o hipnosedants, on hi ha un consum més elevat per part de les dones. S’observa que la tendència és un major consum de drogues legals psicofàrmacs o substàncies d’efecte tranquil·litzant per part de les dones, mentre que els homes, abusen més d’estimulants i de substàncies potencialment relacionades amb la violència.

Tenint en compte la taula següent, perquè creus que els homes tenen un consum més elevat de drogues il·legals com el cànnabis, cocaïna èxtasis, amfetamines o al·lucinògens mentre que les dones tenen un consum més elevat de tranquil·litzants i somnífers?

Enumera aquelles característiques del model de masculinitat hegemònica relacionades amb el consum de substàncies tòxiques.

TAULA 4

Prevalença de consum de diferents drogues
Segons sexe (%) i població de 15 a 64 anys
Substàncies Alguna vegada a la vida Últims 12 mesos Últims 30 dies Diàri
  Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona
Alcohol 96 92,3 84,4 72,7 74 52,2 16,6 5,2
Tabac 80,5 69,3 48,4 67 44,7 34 36,2 27,2
Cànnabis 40,5 23,5 14,8 6,2 11 4 3,2 0,9
Cocaïna 15 5,2 4,2 1 2 0,4 - -
Èxtasi 7,1 2,7 1,3 0,3 0,5 0,2 - -
Amfetamines 5,6 1,9 1 0,3 0,4 0,2 - -
Al·lucinògens 5,5 1,9 0,7 0,2 0,2 0,1 - -
Heroïna 0,9 0,2 0,1 0 0,1 0 - -
Inhalables 0,09 0,4 0,1 0 0 0 - -
Tranquil·litzants 8 14,2 3,4 7,6 2,4 5,7 1,3 3,3
Somnífers 4,8 7,9 2,6 4,6 1,9 3,5 0,8 2

Font: Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España, 2009