Funcions:

El suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les seves funcions.

Les funcions de Secretaria del Govern, l'assessorament, representació i defensa jurídica del Govern i de l'Administració de la Generalitat i dels organismes que en depenen, així com la gestió de les publicacions oficials.

La coordinació i seguiment del Consell Tècnic, sense perjudici de les atribucions conferides al vicepresident o vicepresidenta del Govern.

El suport a la coordinació interdepartamental i l'impuls d'estratègies conjuntes.

L'estratègia comunicativa i la política informativa del Govern, així com la informació i difusió de l'activitat del president i del / de la portaveu.

La relació amb els mitjans de comunicació, l'organització de la prestació dels serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local, i la regulació i control dels serveis de comunicació en l'àmbit de Catalunya.

L'impuls al desplegament de l'autogovern.

La cooperació amb l'Administració local de Catalunya.

Les relacions institucionals i amb el Parlament.

L'impuls d'estratègies i avaluació de les administracions públiques i del sector públic, així com la seva estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i digitalització, així com el desenvolupament de l'administració electrònica, la formació del personal al servei de les administracions públiques i la funció pública.

La direcció de les polítiques esportives.

Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions

Titularitat:
Centre públic
Adreça:
Pl Sant Jaume, 4
Districte:
Ciutat Vella
Barri:
el Barri Gòtic
Població:
Barcelona