Informes, estudis i recerques – Observatori Social Barcelona

Observatori Social

Recerca aplicada col·laborativa per dissenyar un model pilot per aplicar i desenvolupar del model d'Atenció Integral Central en les Persones en residències per a la gent gran.

Any del document:
2017

Recerca aplicada col·laborativa per dissenyar un model pilot per aplicar i desenvolupar del model d'Atenció Integral Central en les Persones en residències per a la gent gran.

Any del document:
2016

Estudi diagnòstic per millorar l'acció comunitària en medi obert.

Any del document:
2018

Una part de l'estudi està dedicada a analitzar en profunditat com les relaciones de nois i noies adolescents amb els seus progenitors i els seus iguals configuren valors i actituds i influeixen tant en les seves conductes i pràctiques com en els diferents usos del temps.

Any del document:
2010

L’Agenda dels infants (2a edició) és el document que recull les demandes, propostes i idees dels nens i nenes de la ciutat de Barcelona per millorar el benestar de la infància. És el resultat d’un procés de recerca que s’inicia amb l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021 i continua amb els tallers participatius per cointerpretar els resultats de l’enquesta i elaborar propostes de millora. 

Any del document:
2023

Estudi diagnòstic per avançar en el coneixement de les distintes alternatives existents en el procés d’educació i acollida dels infants de 0 a 3 i dels seus costos, beneficis i avantatges.

Any del document:
2015

L’Anuari 2009 del Tercer Sector Social de la ciutat de Barcelona és una eina útil i un estri de coneixement i anàlisi per a la millora d’aquest sector, pel seu dinamisme i perquè fomenta la participació de la ciutadania en la vida col·lectiva.

Any del document:
2009

The magazine Barcelona Society number 29 dedicated to the experience of the pandemic as well as its impacts on society, includes an article about the pandemic and childhood and adolescence in the city of Barcelona This article, signed by the director of the Childhood and Adolescence Institute, Laia Pineda, and the institute researcher and coordinator of the 0-17 BCN Observatory, Elisa Stinus, reviews the situation of childhood and adolescence in the city in the context of a pandemic, based on the data from the report “Key data on childhood and adolescence 2021”, which already reflect the impact of the covid-19 crisis on the lives of children and adolescents in the city.

 

Any del document:
2023

La revista Barcelona Societat número 29 dedicada a la vivència de la pandèmia i el que va suposar la declaració de l’estat d’alarma el març de 2020, així com els seus impactes en la societat, inclou un article sobre la pandèmia i la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona. L’article, signat per la directora de l’Institut Infància i Adolescència, Laia Pineda, i la investigadora de l’institut i coordinadora de l’Observatori 0-17 BCN, Elisa Stinus, repassa la situació de la infància i l’adolescència a la ciutat en context de pandèmia, partint de les dades de l’informe Dades clau d’infància i adolescència 2021, que ja reflecteixen l’impacte de la crisi per la covid-19 en les vides dels infants i adolescents de la ciutat.

 

Any del document:
2023

Article acadèmic sobre el Fons 0-16 i els impactes subjectius d’aquesta ajuda entre els infants, els adolescents i les seves famílies. És l’article resum de la ponència presentada al congrés de la Red Española de Política Social (REPS) que es va dur a terme a Bilbao el març de 2021.

Any del document:
2022

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona publica l’Anuari Metropolità de Barcelona 2020 dedicat a l’emergència sanitària de la covid-19 i els seus impactes socioeconòmics i ecològics. Des de l’Institut Infància i Adolescència hi contribueixen amb aquest capítol sobre els impactes en la infància i adolescència de la ciutat.

Any del document:
2021

L’article “Barcelona i l’aposta per naturalitzar espais educatius: patis verds i transformats com a refugis climàtics per estimular més educació i joc a l’aire lliure” és una reflexió al voltant de com han de ser els patis de les escoles i sobre com l’Ajuntament de Barcelona, a través del programa “Transformem els patis” està apostant per aquest model.

Any del document:
2022

La revista Barcelona Sociedad número 29 dedicada a la vivencia de la pandemia y a lo que supuso la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, así como sus impactos en la sociedad, incluye un artículo sobre la pandemia y la infancia y la adolescencia en la ciudad de Barcelona. El artículo, firmado por la directora del Instituto Infancia y Adolescencia, Laia Pineda, y la investigadora del instituto y coordinadora del Observatorio 0-17 BCN, Elisa Stinus, repasa la situación de la infancia y la adolescencia en la ciudad en contexto de pandemia, partiendo de los datos del informe “Datos clave de infancia y adolescencia 2021”, que ya reflejan el impacto de la crisis por la covid-19 en las vidas de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Any del document:
2023

Article publicat a l'International Journal of Community Currency Research. L’article desenvolupa les característiques essencials que permeten fonamentar un sistema de pagaments complementari promogut i liderat des d’una Administració pública. S’ha centrat en explicar les possibilitats de desenvolupament d’un projecte de moneda local interpretat com una veritable aposta de valor per augmentar l’impacte econòmic dels recursos públics sense necessitat d’incrementar la despesa.

Any del document:
2019

En aquest estudi s'avalua el benefici social i econòmic que ha generat la inversió en el Servei Municipal d'Assistent Personal, que possibilita la vida independent de les persones amb discapacitat. Les conclusions de l'estudi ens confirmen la idoneïtat d'aquesta línia de treball, coherent amb la Convenció Internacional de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que contribueix d'una manera rendible i sostenible a construir una ciutat per a totes les persones.

Any del document:
2013

Avaluacions de la qualitat objectiva dels serveis, en relació als indicadors de qualitat de vida.

Any del document:
2016

Avaluacions de la qualitat objectiva dels serveis, en relació als indicadors de qualitat de vida.

Any del document:
2016

Avaluacions per millorar i consolidar els serveis, a partir de les tasques del circuit. 

Any del document:
2017

Avaluació del programa municipal.

Any del document:
2016

El pla de rescat social que incloïa un fons d’ajut d’emergència social per a infants en situació de pobresa per l’agreujament de la pobresa infantil ocasionada per la crisi econòmica es van convocar durant els anys 2015, 2016 i 2017. El informe presenta l’avaluació dels resultats de la convocatòria de l’any 2016.

Any del document:
2017

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat