Informes, estudis i recerques – Observatori Social Barcelona

Observatori Social

L'estudi proposa iniciar una sèrie d'amidaments periòdics destinats a mesurar l'evolució de la violència masclista en el futur i a avaluar l'eficàcia de les intervencions destinades a eradicar-la

Any del document:
2010

Estudi sobre les entitats que actuen en els àmbits de la salut i el suport social a la ciutat i dels grups que hi estan vinculats.

Any del document:
2011

L’estudi aprofundeix sobre les característiques vitals dels infants i integra les dades d'altres territoris com Catalunya i Espanya, relatius a diferents àmbits de la família, l'educació i els estils de vida, el temps lliure, l'oci i la infància en risc.

Any del document:
2010

Avaluacions sobre la qualitat dels serveis externalitzats.

Any del document:
2017

L'estudi que es presenta dimensiona i caracteritza la pobresa infantil a la ciutat de Barcelona, posant especial èmfasi en els efectes que ha desencadenat la crisi econòmica sobre els infants. L'Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població (ECVHP).

Any del document:
2013

Estudi diagnòstic sobre la recollida de propostes en relació a l’espai públic en relació a la població jove tan des dels propis joves com els professionals de referència.

Any del document:
2016

Estudi diganòstic per elaborar un protocol d’actuació interdisciplinari de prevenció i actuació enfront els matrimonis forçats.

Any del document:
2015

L’estudi adopta la perspectiva d’anàlisi dels joves respecte a l’ús que fan del temps lliure i l’oci, entenent que aquesta eina pot ser un bon instrument d’aproximació, que expressarà la diversitat de realitats que es troben en aquest col·lectiu.

Any del document:
2000 o anterior

Document de treball que recull les darreres dades sobre pobresa infantil a la ciutat de Barcelona, així com les evidències per les quals cal un compromís per lluitar-hi en contra. Aquesta presentació ha estat elaborada en el marc del lliurament del premi Enric Martínez Julià 2022.

Any del document:
2022

L’estudi té la finalitat de presentar les dinàmiques i les estructures familiars així com les característiques de les persones que viuen a les llars a la ciutat de Barcelona, i emmarcar la seva evolució en el marc mediterrani i europeu.

Any del document:
2006

El IV Informe de l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU) recull les conclusions d'un estudi elaborat a través del seguiment, durant tres anys, de més de 3.700 joves de 70 centres educatius de secundària de Catalunya.

Any del document:
2012

Estudi diagnòstic per conèixer com han afectat les mesures de confinament domiciliari imposades a l'inici de la pandèmia en relació a la desigualtat de condicions d'habitabilitat que ofereix el parc d'habitatges de Barcelona i  com ha afectat la crisi econòmica en la capacitat d'accés.

Any del document:
2020

L’estudi analitza els comportaments de la població i les diferències i desigualtats davant l'esport; les opinions a l’entorn de l’esport i el consum esportiu.

Any del document:
2009

El Tercer Informe del CIIMU s'ha centrat en aportar noves evidències, entrevistant a pares i mares, professors i professores, nens, nenes i adolescents, i professionals de la intervenció social, sempre amb l'objectiu ètic de poder col·laborar en la formulació de polítiques socials compromeses a millorar el benestar material i relacional en la vida quotidiana de tota la ciutadania.

Any del document:
2008

L’estudi pretén aportar informació sobre la situació a la ciutat dels alumnes d'origen estranger o fills de persones immigrades provinents d'altres països.

Any del document:
2003

Informe etnogràfic que analitza els impactes qualitatius de la crisi de l’habitatge en les vides de les nenes, nens i adolescents de la ciutat, uns impactes profunds i que es donen en totes les esferes de la vida. Realitzat per l’antropòloga i investigadora col·laboradora de l’Institut Infància i Adolescència, Miryam Navarro, l’estudi s’ha fet durant més de 3 anys seguint a una vintena de famílies amb infants que viuen i pateixen els efectes de la inseguretat residencial al districte de Ciutat Vella de Barcelona. L’informe acaba amb unes recomanacions per millorar l’atenció a la infància en situació d’inseguretat residencial.

Any del document:
2023

Document elaborat per tècnics i tècniques del Grup motor de participació dels infants i adolescents, liderat pel Departament de Promoció de la Infància, que es va crear el 2017 amb l’objectiu d’avançar en l’àmbit de la participació dels infants en els serveis i equipaments municipals.

Any del document:
2018

Document que recull un sistema d’indicadors de desigualtat i renda que incorpora diferents dimensions (distribució de la renda i risc de la pobresa, habitatge i xarxes relacionals). La informació fa referència a la població de Barcelona.

Any del document:
2022

Document que recull un sistema d’indicadors de gènere referits a diferents dimensions (distribució de la renda i risc de pobresa, ingressos individuals, habitatge, mercat de treball i salut). La informació fa referència a la població de Barcelona.

Any del document:
2022

Document que recull un sistema d’indicadors de diferents dimensions (demogràfica, situació econòmica, habitatge, entorn residencial, seguretat i convivència, salut, cures, mobilitat quotidiana, aïllament social i participació comunitària). La informació fa referència a la gent gran de la ciutat de Barcelona.

Any del document:
2022

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat