Informes, estudis i recerques – Observatori Social Barcelona

Observatori Social

L’estudi analitza els comportaments de la població i les diferències i desigualtats davant l'esport; les opinions a l’entorn de l’esport i el consum esportiu.

Any del document:
2009

El Tercer Informe del CIIMU s'ha centrat en aportar noves evidències, entrevistant a pares i mares, professors i professores, nens, nenes i adolescents, i professionals de la intervenció social, sempre amb l'objectiu ètic de poder col·laborar en la formulació de polítiques socials compromeses a millorar el benestar material i relacional en la vida quotidiana de tota la ciutadania.

Any del document:
2008

L’estudi pretén aportar informació sobre la situació a la ciutat dels alumnes d'origen estranger o fills de persones immigrades provinents d'altres països.

Any del document:
2003

Document elaborat per tècnics i tècniques del Grup motor de participació dels infants i adolescents, liderat pel Departament de Promoció de la Infància, que es va crear el 2017 amb l’objectiu d’avançar en l’àmbit de la participació dels infants en els serveis i equipaments municipals.

Any del document:
2018

Document que recull un sistema d’indicadors de desigualtat i renda que incorpora diferents dimensions (distribució de la renda i risc de la pobresa, habitatge i xarxes relacionals). La informació fa referència a la població de Barcelona.

Any del document:
2022

Document que recull un sistema d’indicadors de gènere referits a diferents dimensions (distribució de la renda i risc de pobresa, ingressos individuals, habitatge, mercat de treball i salut). La informació fa referència a la població de Barcelona.

Any del document:
2022

Document que recull un sistema d’indicadors de diferents dimensions (demogràfica, situació econòmica, habitatge, entorn residencial, seguretat i convivència, salut, cures, mobilitat quotidiana, aïllament social i participació comunitària). La informació fa referència a la gent gran de la ciutat de Barcelona.

Any del document:
2022

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre, el Plenari de l'Ajuntament de Barcelona de 28 de novembre de 2008 va acordar la Declaració Institucional següent: Manifestar el seu compromís amb el desenvolupament dels drets recollits a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, incorporar en el marc de la Comissió Executiva de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat un espai periòdic d'informació i seguiment en l'evolució de la Convenció que s'encarregarà de vetllar pels avenços que en matèria de drets de les persones amb discapacitat, i d'acord amb els principis de la Convenció de les Nacions Unides, s'implementin a la ciutat de Barcelona.

Any del document:
2011

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació de la d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Any del document:
2014

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació de la d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Any del document:
2015

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació de la d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Any del document:
2015

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació de la d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Any del document:
2013

Per què certs individus no sol·liciten el Suport Municipal d’Inclusió? Aquest document explora el cas del “non-take-up”, la població que tot i complir les condicions que donen dret a accedir a una prestació no la sol·liciten, un fenomen que afecta a l’eficàcia i a l’eficiència de les polítiques socials. Aquest informe pretén donar algunes respostes a una de les preguntes que sorgeixen al voltant de l’aplicació d’una política de prestacions com és el cas del projecte B-MINCOME. ¿Per què una part de la població diana no sol·licita participar en una política pública orientada a millorar la seva situació econòmica? L’informe realitza una descripció de la població diana del projecte i exposa alguns dels possibles motius de la seva no sol·licitud.

Any del document:
2018

Aquest informe és una síntesi de l'enquesta de Joves de Barcelona sobre els hàbits i valors de la població barcelonina compresa entre els 15 i els 29 anys que es porta a terme cada cinc anys, la qual cosa permet obtenir un coneixement sobre l'evolució d'aquest segment de població.

Any del document:
2003

Aquesta infografia elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys de la ciutat de Barcelona. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Ciutat Vella. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Aquesta infografia elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Ciutat Vella. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Eixample. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Aquesta infografia elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Eixample. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Gràcia. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat