Informes, estudis i recerques – Observatori Social Barcelona

Observatori Social

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de les persones sense llar a Barcelona. 

Any del document:
2016

Recerca aplicada col·laborativa per conèixer la situació de les treballadores sexuals a la ciutat i fer propostes de millora de les seves condicions sociolaborals.

Any del document:
2016

L’informe Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials de Barcelona amb problemàtiques d’extrema complexitat és un retrat de les condicions de vida d’aquestes famílies a partir d’una explotació específica amb mirada d’infància de l’Enquesta de Condicions de Vida de les Persones Usuàries dels Centres de Serveis Socials de 2016. Es tracta, doncs, d’un retrat d’una realitat molt específica i concreta, que no és extrapolable a tota la població ni tampoc a totes les famílies amb infants en situació de pobresa.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. 

Any del document:
2017

Recerca aplicada col·laborativa per definir i protocol•litzar les pràctiques d’atenció a famílies amb infants en risc. 

Any del document:
2016

Recerca aplicada col·laborativa per definir i protocol•litzar les pràctiques d’atenció a famílies amb infants en risc. 

Any del document:
2015

Aquest document és una síntesi de l'estudi les llars, les famílies i les persones a la ciutat de Barcelona i els seus districtes, on es descriuen la tipologia i la composició de les llars de cadascun dels deu districtes.

Any del document:
2007

Recerca aplicada col·laborativa per orientar un nou model de polítiques per a les persones grans des de la diversitat i la complexitat. 

Any del document:
2014

Informe de resultats del programa Parlen els nens i nenes, elaborat en base als documents d’anàlisi de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància (EBSIB 2017) resposta per 4.000 nens i nenes i dels tallers participatius on més de 2.000 infants varen donar importants claus de lectura i interpretació dels resultats de l’enquesta.

Any del document:
2019

Presentació dels resultats de l’informe de recerca del programa Parlen els nens i nenes, que permet navegar per les principals fites del programa així com conèixer les troballes sobre benestar subjectiu de la infància a Barcelona.

Any del document:
2019

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat i per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Any del document:
2021

Recerca aplicada sobre la situació de les persones grans lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

Any del document:
2015

Estudi diagnòstic per proporcionar coneixements per guiar les futures polítiques públiques i la futura cartera de serveis socials per a les persones grans a la ciutat de Barcelona. 

Any del document:
2014

Estudi diagnòstic per proporcionar coneixements per guiar les futures polítiques públiques i la futura cartera de serveis socials per a les persones grans a la ciutat de Barcelona. 

Any del document:
2014

Aquest document defineix els models de servei i programes funcionals del tres tipus d'equipaments juvenils bàsics per a la promoció social i associativa: el punt d'informació juvenil, casal de joves i espai jove.

Any del document:
2008

Estudi diagnòstic per identificar els punts prioritaris de millora de l'accessibilitat física i comunicativa de les parades de transport públic. 

Any del document:
2017

L'objectiu d'aquest document és analitzar algunes accions específiques que en relació amb la diversitat cultural s'estan duent a terme per part dels plans de desenvolupament comunitari que hi ha actualment en marxa a la ciutat de Barcelona.

Any del document:
2011

L’objectiu d’aquest informe és avaluar si, entre d’altres coses, el conjunt de fenòmens en l’escenari post-crisi (riscos emergents: com l’escalada de preus de l’habitatge (tant de lloguer com de compra), la precarietat laboral creixent, les seqüeles que ha deixat la crisi econòmica,..) també s’estan donant al municipi de Barcelona. Es presenten els elements de vulnerabilitat socioeconòmica presents a la ciutat en aquest escenari.

Any del document:
2018

Aquest estudi respon a la necessitat de conèixer els col·lectius o les persones en situació de major risc o vulnerabilitat en diferents àmbits de la vida. També s'analitza quina ha estat l'evolució temporal dels factors de risc identificats, comparant els resultats de les dues darreres edicions de l'ECVHPC.

Any del document:
2009

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Any del document:
2018

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat