Informes, estudis i recerques – Observatori Social Barcelona

Observatori Social

Recerca aplicada per millorar la intervenció i accions dirigides a la recuperació de dones i famílies que van patir violència masclista. 

Any del document:
2016

En els darrers anys s'ha consolidat en pràcticament totes les democràcies europees l'anomenat Tercer Sector. Es tracta del conjunt d'entitats que gestionen serveis d'atenció a les necessitats socials. Aquestes entitats es mouen en un espai que no és públic ni privat, però alhora té elements d'ambdós sectors.

Any del document:
2011

Aquest informe es centra en analitzar la penalització de la maternitat entre les dones treballadores de Barcelona. L’anàlisi que es desenvolupa s’orienta a conèixer diverses qüestions: 

  • Identificar en quina mesura la penalització de la maternitat afecta només a les dones, o també es pot parlar d’una penalització de la paternitat.
  • Entendre com es manifesta aquesta penalització, a quins aspectes del treball afecta (als salaris, a la participació en el mercat de treball, a l’estabilitat laboral). 
  • Estudiar les causes que explicarien aquesta penalització.
Any del document:
2019

Estudi diagnòstic per tenir una fotografia de la situació real de la prostitució a Barcelona.

Any del document:
2014

Estudi diagnòstic per tenir una fotografia de la situació real de la prostitució a Barcelona.

Any del document:
2014

Avaluacions per conèixer la situació de la qualitat objectiva dels serveis en habitatges amb serveis i habitatges tutelats de l’Ajuntament de Barcelona. 

Any del document:
2017

L’estudi ofereix informació sobre fenòmens subjectius relacionats amb la salut i mobilitat percebuda, la salut mental, la utilització de serveis sanitaris o la realització de pràctiques preventives, les xarxes socials i l'entorn ambiental.

Any del document:
2003

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de les persones sense llar a Barcelona. 

Any del document:
2016

Recerca aplicada col·laborativa per conèixer la situació de les treballadores sexuals a la ciutat i fer propostes de millora de les seves condicions sociolaborals.

Any del document:
2016

L’informe Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials de Barcelona amb problemàtiques d’extrema complexitat és un retrat de les condicions de vida d’aquestes famílies a partir d’una explotació específica amb mirada d’infància de l’Enquesta de Condicions de Vida de les Persones Usuàries dels Centres de Serveis Socials de 2016. Es tracta, doncs, d’un retrat d’una realitat molt específica i concreta, que no és extrapolable a tota la població ni tampoc a totes les famílies amb infants en situació de pobresa.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. 

Any del document:
2017

Recerca aplicada col·laborativa per definir i protocol•litzar les pràctiques d’atenció a famílies amb infants en risc. 

Any del document:
2016

Recerca aplicada col·laborativa per definir i protocol•litzar les pràctiques d’atenció a famílies amb infants en risc. 

Any del document:
2015

Aquest document és una síntesi de l'estudi les llars, les famílies i les persones a la ciutat de Barcelona i els seus districtes, on es descriuen la tipologia i la composició de les llars de cadascun dels deu districtes.

Any del document:
2007

Recerca aplicada col·laborativa per orientar un nou model de polítiques per a les persones grans des de la diversitat i la complexitat. 

Any del document:
2014

Informe de resultats del programa Parlen els nens i nenes, elaborat en base als documents d’anàlisi de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància (EBSIB 2017) resposta per 4.000 nens i nenes i dels tallers participatius on més de 2.000 infants varen donar importants claus de lectura i interpretació dels resultats de l’enquesta.

Any del document:
2019

Presentació dels resultats de l’informe de recerca del programa Parlen els nens i nenes, que permet navegar per les principals fites del programa així com conèixer les troballes sobre benestar subjectiu de la infància a Barcelona.

Any del document:
2019

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat i per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Any del document:
2021

Recerca aplicada sobre la situació de les persones grans lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

Any del document:
2015

Estudi diagnòstic per proporcionar coneixements per guiar les futures polítiques públiques i la futura cartera de serveis socials per a les persones grans a la ciutat de Barcelona. 

Any del document:
2014

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat