A causa d'una incidència tècnica és possible que en alguns serveis es produeixin talls puntuals.

Disculpeu les molèsties que aquesta incidència us pugui ocasionar.

Informes, estudis i recerques – Observatori Social Barcelona

Observatori Social

Estudi diagnòstic per proporcionar coneixements per guiar les futures polítiques públiques i la futura cartera de serveis socials per a les persones grans a la ciutat de Barcelona. 

Any del document:
2014

Aquest document defineix els models de servei i programes funcionals del tres tipus d'equipaments juvenils bàsics per a la promoció social i associativa: el punt d'informació juvenil, casal de joves i espai jove.

Any del document:
2008

Estudi diagnòstic per identificar els punts prioritaris de millora de l'accessibilitat física i comunicativa de les parades de transport públic. 

Any del document:
2017

L'objectiu d'aquest document és analitzar algunes accions específiques que en relació amb la diversitat cultural s'estan duent a terme per part dels plans de desenvolupament comunitari que hi ha actualment en marxa a la ciutat de Barcelona.

Any del document:
2011

L’objectiu d’aquest informe és avaluar si, entre d’altres coses, el conjunt de fenòmens en l’escenari post-crisi (riscos emergents: com l’escalada de preus de l’habitatge (tant de lloguer com de compra), la precarietat laboral creixent, les seqüeles que ha deixat la crisi econòmica,..) també s’estan donant al municipi de Barcelona. Es presenten els elements de vulnerabilitat socioeconòmica presents a la ciutat en aquest escenari.

Any del document:
2018

Aquest estudi respon a la necessitat de conèixer els col·lectius o les persones en situació de major risc o vulnerabilitat en diferents àmbits de la vida. També s'analitza quina ha estat l'evolució temporal dels factors de risc identificats, comparant els resultats de les dues darreres edicions de l'ECVHPC.

Any del document:
2009

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Any del document:
2018

L’estudi aborda en un primer capítol la pobresa monetària dels infants des d’una perspectiva evolutiva tot mostrant el caràcter estructural de la mateixa. Al segon capítol s’analitza la vulnerabilitat dels infants respecte altres etapes vitals i també atenent a les desigualtats entre ells. La dependència de les rendes del treball, la deficiència del sistema de protecció social vers les famílies amb fills/as i la creixent diversitat de les formes familiars, són alguns dels aspectes que s’aborden en clau explicativa de la pobresa infantil. En darrer terme, s’introdueix l’habitatge com element clau en la fita per una ciutat inclusiva.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Any del document:
2017

Estudi per conèixer l'impacte dels efectes econòmics i socials de la pandèmia sobre el conjunt de la població de Barcelona i, en particular, sobre els infants i adolescents de la ciutat. ​​​​​​

Any del document:
2020

L’informe presenta les polítiques afirmatives que volen ser una eina per aconseguir que el conjunt dels agents socials valorin i positivin l’aportació que els joves fan a la societat.

Any del document:
2000 o anterior

Estudi diagnòstic per conèixer els perfils (socioeconòmics, familiars, motivacions de l’emigració, etc.) per posar en marxa el programa de retorn amb oportunitats.

Any del document:
2017

En aquesta investigació s’analitzen les dades de les 2.452 persones que dormen als carrers de Barcelona detectades pel Servei d’Inserció Social en Medi Obert (SISMO), amb l’objectiu de presentar l’evolució de les característiques sociodemogràfiques de la població en situació de carrer i orientar les polítiques d’atenció.

Any del document:
2019

Aquesta publicació us presenta una anàlisi de les necessitats que tenen els ciutadans i ciutadanes amb trastorn mental greu, un sector de les persones amb discapacitat que viuen a la nostra ciutat, de les quals no sempre es dóna la imatge desitjada. A més d’abordar les necessitats de suport que tenen aquestes persones, l’estudi vol anar més enllà i desgrana un seguit de recomanacions de cara a millorar l’atenció social d’aquest col·lectiu.

Any del document:
2009

Recerca aplicada per crear un model integral d’alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella, amb instruments de mesura validats i multidimensionals. 

Any del document:
2014

Informe ejecutivo.

Any del document:
2021

L'estudi té un doble objectiu: primer analitzar una àrea concreta -l'activitat i el treball de les dones- recuperant totes les activitats que des de sempre han realitzat les dones, i l’altre reflectir aquesta activitat en indicadors específics que permetin seguir l'evolució de les variables rellevants.

Any del document:
2003

Aquesta publicació descriu una nova metodologia de treball, anomenada investigació-acció, duta a terme al llarg d'un any al districte de Nou Barris amb un grup de dones que pateixen violència de gènere.

Any del document:
2007

Informe encarregat pel Grup de Treball per al Programa Retorn amb Oportunitats, en el marc del Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020. Elaborat amb diferents fonts de dades, mira de compensar, en la mesura de les possibilitats, l’absència de dades fidedignes i rellevants en aquest àmbit, intentant donar una visió complexa del fenomen fugint d’apriorismes.

Any del document:
2017

This research analyses aggregate data on the 2,452 people sleeping rough detected by the Open Environment Social Integration Service (SISMO), for the purposes of presenting the evolution in the social and demographic characteristics of the population living rough in Barcelona and guide assistance policies.

Any del document:
2019

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat