A causa d'una incidència tècnica és possible que en alguns serveis es produeixin talls puntuals.

Disculpeu les molèsties que aquesta incidència us pugui ocasionar.

Informes, estudis i recerques – Observatori Social Barcelona

Observatori Social

Resultats de les respostes sobre victimització sexual en la infància (0-17) contingudes a l’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020

Any del document:
2021

L’objectiu d’aquest estudi és aportar elements d’aprofun-diment i d’objectivació pel que fa al greuge econòmic comparatiu de viure amb discapacitat. És a dir, el sobreesforç econòmic que ha de realitzar una persona amb discapacitat respecte de les persones que no en tenen.

Any del document:
2006

L’objectiu de la recerca és quantificar el sobreesforç econòmic que assumeixen les persones amb discapacitat i les seves famílies per tal de mantenir els estàndards de vida del seu entorn immediat. És un estudi impulsat per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) i elaborat per la universitat ESCI-UPF School of International Studies i el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Amb el suport d'entitats i institucions del sector.

Any del document:
2019

L’estudi arriba a la conclusió que a Barcelona unes 54.000 persones tenen la seva jornada total o parcial en horaris que van de les 22 a les 6 hores (quasi un 6 per cent de la força productiva de la ciutat).

Any del document:
2000 o anterior

La Diagnosi 2019 és el sisè informe sobre les situacions de sense llar a Barcelona que promou la XAPSLL, i en aquesta edició aprofundeix en la comprensió de les característiques i les causes del sensellarisme entre els joves i les seves trajectòries vitals per a poder-hi donar una resposta política i assistencial de qualitat.

Any del document:
2019

Aquesta enquesta pretén:

-Aportar coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la gent jove barcelonina amb edats compreses entre els 15 i els 34 anys.

-Traçar un perfil general de les característiques socials, econòmiques i demogràfiques dels i de les joves i fer un retrat exhaustiu dels diversos àmbits que composen la realitat juvenil.

-Analitzar l’impacte de la situació derivada de la Covid-19.

Any del document:
2020

L’informe és una anàlisi dels resultats de l'enquesta realitzada als joves de la ciutat de Barcelona a finals de 1992.

Any del document:
2000 o anterior

L’estudi sociològic sobre els joves de Barcelona 1997 es basa en una enquesta a 1.200 joves de la ciutat de 15 a 29 anys.

Any del document:
2000 o anterior

L'Àrea de Drets Socials presenta els resultats de l'Enquesta de joves de Barcelona del 2015. Amb aquest treball, l'Ajuntament vol aportar el coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la gent jove barcelonina amb edats compreses entre els 15 i els 29 anys

Any del document:
2015

L'estudi proposa iniciar una sèrie d'amidaments periòdics destinats a mesurar l'evolució de la violència masclista en el futur i a avaluar l'eficàcia de les intervencions destinades a eradicar-la

Any del document:
2010

Estudi sobre les entitats que actuen en els àmbits de la salut i el suport social a la ciutat i dels grups que hi estan vinculats.

Any del document:
2011

L’estudi aprofundeix sobre les característiques vitals dels infants i integra les dades d'altres territoris com Catalunya i Espanya, relatius a diferents àmbits de la família, l'educació i els estils de vida, el temps lliure, l'oci i la infància en risc.

Any del document:
2010

Avaluacions sobre la qualitat dels serveis externalitzats.

Any del document:
2017

L'estudi que es presenta dimensiona i caracteritza la pobresa infantil a la ciutat de Barcelona, posant especial èmfasi en els efectes que ha desencadenat la crisi econòmica sobre els infants. L'Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població (ECVHP).

Any del document:
2013

Estudi diagnòstic sobre la recollida de propostes en relació a l’espai públic en relació a la població jove tan des dels propis joves com els professionals de referència.

Any del document:
2016

Estudi diganòstic per elaborar un protocol d’actuació interdisciplinari de prevenció i actuació enfront els matrimonis forçats.

Any del document:
2015

L’estudi adopta la perspectiva d’anàlisi dels joves respecte a l’ús que fan del temps lliure i l’oci, entenent que aquesta eina pot ser un bon instrument d’aproximació, que expressarà la diversitat de realitats que es troben en aquest col·lectiu.

Any del document:
2000 o anterior

L’estudi té la finalitat de presentar les dinàmiques i les estructures familiars així com les característiques de les persones que viuen a les llars a la ciutat de Barcelona, i emmarcar la seva evolució en el marc mediterrani i europeu.

Any del document:
2006

El IV Informe de l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU) recull les conclusions d'un estudi elaborat a través del seguiment, durant tres anys, de més de 3.700 joves de 70 centres educatius de secundària de Catalunya.

Any del document:
2012

Estudi diagnòstic per conèixer com han afectat les mesures de confinament domiciliari imposades a l'inici de la pandèmia en relació a la desigualtat de condicions d'habitabilitat que ofereix el parc d'habitatges de Barcelona i  com ha afectat la crisi econòmica en la capacitat d'accés.

Any del document:
2020

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat