Informes, estudis i recerques – Observatori Social Barcelona

Observatori Social

Informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2020, elaborat a partir de l’anàlisi de 150 indicadors i amb una mirada en els impactes generats per la covid-19 en cada una de les 6 dimensions que recull l’informe.

Any del document:
2021

L’informe Dades Clau d’Infància i Adolescència a Barcelona presenta i analitza, amb caràcter anual, les dades del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència de Barcelona (SIIIAB) de l’Observatori 0-17 BCN. L’informe 2022 s’ha elaborat a partir de l’anàlisi de 150 indicadors i ha servit com a actualització de la base diagnòstica per al Pla d’infància de Barcelona 2021-2030. Aquesta edició inclou moltes dades noves, ja que, entre d’altres, s’han pogut actualitzar molts indicadors provinents de les dues úniques enquestes que respon la població infantil i adolescent de la ciutat i que es duen a terme cada 4 anys: EBSIB i FRESC.

Any del document:
2023

L’informe Dades Clau d’Infància i Adolescència 2021 a Ciutat Vella presenta i analitza les dades del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència (SIIAB) al districte. És un informe específic de districte que parteix de l’informe global de ciutat Dades Clau d’Infància i Adolescència de Barcelona, de l’Observatori 0-17 BCN.

Any del document:
2023

L’informe Dades clau d’infància i adolescència 2021 a Nou Barris presenta i analitza les dades del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència (SIIAB) al districte. És un informe específic de districte que parteix de l’informe global de ciutat Dades Clau d’Infància i Adolescència de Barcelona, de l’Observatori 0-17 BCN.

Any del document:
2023

L’informe Dades clau d’infància i adolescència 2021 a Sant Martí presenta i analitza les dades del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència (SIIAB) al districte. És un informe específic de districte que parteix de l’informe global de ciutat Dades Clau d’Infància i Adolescència de Barcelona, de l’Observatori 0-17 BCN.

Any del document:
2023

En aquest document es presenta un resum sintètic de les anàlisis realitzades a partir de dades de les rendes procedents de registres administratius. S’ha posat el focus en les diferències entre les llars, el gènere, i entre els grans barris a la ciutat. Les anàlisis realitzades combinen un seguit d’indicadors de renda, incloent les rendes de les llars, els ingressos equivalents, les rendes dels individus, i els components de les rendes. L’objectiu de les anàlisis realitzades recau tant en entendre les diferències i desigualtats entre els homes i dones i les dones de característiques diferents.

Any del document:
2018

L’estudi analitza els efectes de la crisis econòmica i financera del 2008 a partir de l'anàlisi detallada dels principals indicadors relacionats amb la cohesió social.

Any del document:
2013

Aquesta diagnosi dibuixa un perfil del col·lectiu jove actual segmentat en diversos àmbits d’anàlisi: la demografia, l’educació, el treball, l’habitatge, la cohesió social, el lleure, la salut i la sexualitat i la participació. Es repassen les dades que ofereixen diverses fonts estadístiques per mirar de fer un retrat complet que ajudi a discernir quines són les polítiques públiques de joventut que el present Pla d’Adolescència i Joventut ha de posar sobre la taula.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per revisar el Pla d’equipaments juvenils de Barcelona i recollir les conclusions del balanç del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona en el període 2008-2013.

Any del document:
2014

L’estudi analitza les diferències i desigualtats de gènere en les condicions de vida i l'estat de salut de les persones de 25 a 64 anys residents a Barcelona a partir de l'Enquesta de Salut de l'any 2000.

Any del document:
2003

Resultats de les respostes sobre victimització sexual en la infància (0-17) contingudes a l’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020

Any del document:
2021

L’objectiu d’aquest estudi és aportar elements d’aprofun-diment i d’objectivació pel que fa al greuge econòmic comparatiu de viure amb discapacitat. És a dir, el sobreesforç econòmic que ha de realitzar una persona amb discapacitat respecte de les persones que no en tenen.

Any del document:
2006

L’objectiu de la recerca és quantificar el sobreesforç econòmic que assumeixen les persones amb discapacitat i les seves famílies per tal de mantenir els estàndards de vida del seu entorn immediat. És un estudi impulsat per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) i elaborat per la universitat ESCI-UPF School of International Studies i el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Amb el suport d'entitats i institucions del sector.

Any del document:
2019

L’estudi arriba a la conclusió que a Barcelona unes 54.000 persones tenen la seva jornada total o parcial en horaris que van de les 22 a les 6 hores (quasi un 6 per cent de la força productiva de la ciutat).

Any del document:
2000 o anterior

La Diagnosi 2019 és el sisè informe sobre les situacions de sense llar a Barcelona que promou la XAPSLL, i en aquesta edició aprofundeix en la comprensió de les característiques i les causes del sensellarisme entre els joves i les seves trajectòries vitals per a poder-hi donar una resposta política i assistencial de qualitat.

Any del document:
2019

En aquest document s’explica quin ha estat el procés de recerca, revisió documental i anàlisi per a l’elaboració dels 6 criteris per a un bon pati que orienten el programa “Transformem els patis” de l’Ajuntament de Barcelona. L’elaboració dels 6 criteris a partir d’aquesta recerca es va complementar amb un procés de debat i validació amb una quarantena de persones i entitats expertes en joc, salut i desenvolupament dels infants.

Any del document:
2022

Aquesta enquesta pretén:

-Aportar coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la gent jove barcelonina amb edats compreses entre els 15 i els 34 anys.

-Traçar un perfil general de les característiques socials, econòmiques i demogràfiques dels i de les joves i fer un retrat exhaustiu dels diversos àmbits que composen la realitat juvenil.

-Analitzar l’impacte de la situació derivada de la Covid-19.

Any del document:
2020

L’informe és una anàlisi dels resultats de l'enquesta realitzada als joves de la ciutat de Barcelona a finals de 1992.

Any del document:
2000 o anterior

L’estudi sociològic sobre els joves de Barcelona 1997 es basa en una enquesta a 1.200 joves de la ciutat de 15 a 29 anys.

Any del document:
2000 o anterior

L'Àrea de Drets Socials presenta els resultats de l'Enquesta de joves de Barcelona del 2015. Amb aquest treball, l'Ajuntament vol aportar el coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la gent jove barcelonina amb edats compreses entre els 15 i els 29 anys

Any del document:
2015

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat