Informes, estudis i recerques – Observatori Social Barcelona

Observatori Social

Recull les definicions, referències, criteris, fonts, ràtios i metodologies com a bases per a l'elaboració del Pla d'equipaments de Barcelona en dos documents.

Any del document:
2007

Recull les definicions, referències, criteris, fonts, ràtios i metodologies com a bases per a l'elaboració del Pla d'equipaments de Barcelona en dos documents.

Any del document:
2007

L’estudi té l’objectiu d’oferir una àmplia diagnosi de l’envelliment a la metròpoli de la ciutat, atenent totes aquelles qüestions que s’han considerat rellevants des d’una perspectiva social i urbana. Es tracta la situació socioeconòmica d’aquest col·lectiu projectada al llarg dels anys fins el 2038.

Any del document:
2019

Article present a la publicació "European Green Perspectives on Basic Income" de la Green European Foundation. L’objectiu del present estudi és generar els coneixements necessaris per tal de dissenyar polítiques innovadores més eficaces i eficients per lluitar contra la pobresa i l’exclusió en zones urbanes desafavorides.

Any del document:
2019

Conclusions de la 5a Convenció Les veus de les persones grans, celebrada al març del 2019.

Any del document:
2019

L'estudi sobre les condicions de vida de la gent gran de Barcelona és una anàlisi de les condicions de vida i els hàbits de la població de 65 i + anys resident a Barcelona per conèixer i comprendre la seva situació en diversos àmbits de la vida social.

Any del document:
2002

L’informe tracta de donar resposta a les següents preguntes: quins són els riscos de pobresa i exclusió de la població jove barcelonina? Quina ha estat la seva evolució recent? La població jove ha estat la principal perjudicada per la crisi i la que més triga a recuperar-se en el període post-crisi? Quina és la situació del jovent barceloní des d’una perspectiva metropolitana? Quin és el nivell de desigualtat econòmica existent entre la població jove barcelonina? Quina és la relació del jovent de la ciutat amb l’habitatge en termes d’accessibilitat i quin n’és l’impacte sobre les condicions de vida i la desigualtat?

Any del document:
2018

Aquest informe ofereix una anàlisi detallada sobre la situació socioeconòmica de la població d’edat més avançada resident a la ciutat de Barcelona. També s’inclou la dimensió de l’habitatge com un element fonamental en la configuració final de les condicions de vida. 

Any del document:
2018

L’estudi tracta sobre les condicions de vida de les persones grans a partir de les dades de l'Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població (2011).

Any del document:
2013

El col·lectiu de persones grans té uns hàbits i formes de vida diferenciades de les de la resta de la població. Conèixer les seves característiques té un gran valor a l'hora de definir politiques municipals eficients i equitatives. Des de l'Àrea d'Acció Social, es va encarregar aquest estudi que permet disposar d'una radiografia precisa de la gent gran que viu a la nostra ciutat.

Any del document:
2009

L’estudi de les condicions de vida de les dones des de vessants socials, culturals i econòmics. Descriu la situació actual, detecta les problemàtiques i necessitats i les diferències que hi ha dins del col·lectiu segons l'edat i la posició en l'estructura social.

Any del document:
2009

Aquest informe El present informe pretén ampliar el coneixement sobre els processos d’integració laboral de la població jove en el municipi de Barcelona. La recerca es planteja des de dues perspectives, una de transversal i una altra de longitudinal, analitzant la situació laboral del jovent de la ciutat a partir de dades estandarditzades, així com quines han estat les seves trajectòries laborals durant les últimes dècades. Les dificultats d’accés i manteniment de la feina, però també els processos de precarització creixent que viu la població jove.

Any del document:
2019

Estudi diagnòstic per conèixer l’impacte social i econòmic d’una crisi econòmica desencadenada per la pandèmia de la covid-19 entre la població jove de Barcelona.

Any del document:
2020

L’associacionisme educatiu de base comunitària en el marc del lleure agrupa un conjunt de  federacions, entitats, grups i persones amb particularitats i diferències, però en un marc comú amb objectius i característiques compartides. Com en qualsevol altra iniciativa pública que busqui engegar o potenciar mesures en un entorn concret, resulta pertinent conèixer la realitat actual de l’associacionisme de lleure educatiu, abans de dissenyar línies d’actuació i suport concretes. Aquest informe està elaborat per la unitat d’anàlisi PRISMA Observatori de la Joventut de l’Ajuntament de Barcelona amb col·laboració de les dades aportades per les entitats.

Any del document:
2018

Informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2020, elaborat a partir de l’anàlisi de 150 indicadors i amb una mirada en els impactes generats per la covid-19 en cada una de les 6 dimensions que recull l’informe.

Any del document:
2021

En aquest document es presenta un resum sintètic de les anàlisis realitzades a partir de dades de les rendes procedents de registres administratius. S’ha posat el focus en les diferències entre les llars, el gènere, i entre els grans barris a la ciutat. Les anàlisis realitzades combinen un seguit d’indicadors de renda, incloent les rendes de les llars, els ingressos equivalents, les rendes dels individus, i els components de les rendes. L’objectiu de les anàlisis realitzades recau tant en entendre les diferències i desigualtats entre els homes i dones i les dones de característiques diferents.

Any del document:
2018

L’estudi analitza els efectes de la crisis econòmica i financera del 2008 a partir de l'anàlisi detallada dels principals indicadors relacionats amb la cohesió social.

Any del document:
2013

Aquesta diagnosi dibuixa un perfil del col·lectiu jove actual segmentat en diversos àmbits d’anàlisi: la demografia, l’educació, el treball, l’habitatge, la cohesió social, el lleure, la salut i la sexualitat i la participació. Es repassen les dades que ofereixen diverses fonts estadístiques per mirar de fer un retrat complet que ajudi a discernir quines són les polítiques públiques de joventut que el present Pla d’Adolescència i Joventut ha de posar sobre la taula.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per revisar el Pla d’equipaments juvenils de Barcelona i recollir les conclusions del balanç del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona en el període 2008-2013.

Any del document:
2014

L’estudi analitza les diferències i desigualtats de gènere en les condicions de vida i l'estat de salut de les persones de 25 a 64 anys residents a Barcelona a partir de l'Enquesta de Salut de l'any 2000.

Any del document:
2003

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat