Pla director del vehicle elèctric

L’Ajuntament de Barcelona impulsa una línia estratègica per a la implantació del vehicle elèctric a la ciutat, afavorint una mobilitat sostenible, així com avançant en la millora de la qualitat de l’aire a partir de la reducció de les emissions de contaminants fòssils i el consum de fonts locals, en benefici de la convivència urbana. La mobilitat elèctrica, eix d'innovació i competitivitat contribueix a la reducció d'emissions contaminants i millora la qualitat de l'aire, redueix la contaminació acústica i impulsa el desenvolupament i la transformació industrial.

A Barcelona hi ha una creixent flota de vehicles elèctrics, motos i cotxes, que es beneficien de les facilitats que els ofereix la ciutat, com són els 450 punts de recàrrega públics i gratuïts repartits per nombroses estacions i aparcaments a tots els districtes, dels quals 125 són específics per a motos elèctriques i 17 són estacions de recàrrega ràpida.

Així mateix, a Barcelona, ser propietari de vehicles de zero emissions té grans avantatges. D'una banda, els vehicles elèctrics tenen una bonificació del 75% en l'impost de vehicles de tracció mecànica, i d'altra, es beneficien d'estacionament a les places d'àrea blava i àrea verda per una tarifa de 0 euros, a excepció de les places exclusives per a residents o a les places reservades, sempre que respectin els horaris i els temps màxims de regulació.

Per beneficiar-se d'aquests avantatges és imprescindible tenir la targeta de vehicle elèctric, amb la qual es poden fer també les recàrregues gratuïtes del vehicle.

Barcelona esta diversificant la seva estratègia del vehicle elèctric, de manera que no cal ser-ne propietari per fer-ne ús: treballem en la connexió de les xarxes de tramvia, apostem pel Bicing elèctric, normalitzem l'ús els vehicles de mobilitat personal i promovem una flota d'autobusos cada vegada menys contaminant, amb una important presència d'autobusos elèctrics.

Més informació sobre el vehicle elèctric a Barcelona.

450 punts

de recàrrega elèctrica a Barcelona

100% elèctrics

La ciutat compta amb 2 autobusos completament elèctrics (TMB) i n'incorporarà 7 més

1r

Convertir la mobilitat elèctrica en un mode de referència en el transport motoritzat, individual i col·lectiu, de la ciutat i tota l’Àrea Metropolitana.

2n

Liderar des de l’Administració Local el procés d’implantació, fent de catalitzadors per agilitar tant com sigui possible la implantació del VE al continu urbà.

3r

Aconseguir plena col·laboració entre totes les administracions per establir polítiques integradores que facilitin l’ús més global possible i amb institucions i empreses perquè col·laborin i es comprometin.

4t

Reducció de l’ús directe de combustibles fòssils, consumits de la manera menys eficient i més contaminant possible, als espais més densament habitats.

Avançar cap a la transformació energètica, consolidant l’energia elèctrica com la font universal de consum i potenciant  la seva generació de forma renovable i local.