Pla Clima

El canvi climàtic és una realitat i està ocasionat per l’ésser humà.  Ja tenim evidències dels seus impactes i cal actuar per a fer-hi front.  

Les ciutats són especialment vulnerables, ja que concentren la majoria de la població mundial i és on l’energia es consumeix de manera més intensiva, generant el 70% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Barcelona és una ciutat mediterrània, que consumeix poca energia i genera poques emissions per càpita en relació a altres ciutats similars, però encara té molt camí per recórrer, ja que té una elevada dependència de recursos fòssils i nuclears.

Els efectes del canvi climàtic podrien presentar riscos en termes de salut i benestar de les persones (onades de calor), de seguretat (garantia de subministrament d’aigua i d’energia, vulnerabilitat de les infraestructures, risc d’incendis..) i en l’entorn natural que cal preveure i prevenir a nivell global.

Amb motiu de la celebració a París de la COP21, la 21a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, Barcelona va concretar un Compromís de Barcelona pel Clima, en què es comprometia a reduir les emissions de gasos em efecte hivernacle un 40% al 2030 en relació al 2005 i augmentar 1,6km2 de verd urbà com a mesura d’adaptació.

Ajuntament i ciutadania van establir un Full de Ruta 2015-2017 amb projectes municipals i ciutadans per aconseguir aquests objectius. A partir de l’experiència d’aquests dos anys l’Ajuntament vol donar una resposta més potent i estructurada a aquest compromís i per això es proposa aglutinar les accions que du a terme al voltant del repte del canvi climàtic en un únic pla que integri totes les línies de treball: el Pla Clima

És un pla que alhora concreta els compromisos internacionals signats per l’Ajuntament, com és el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia Sostenible.

El Pla Clima treballa 4 grans aspectes:

  • Mitigació: què farem per reduir les emissions?

  • Adaptació i resiliència: com ens preparem per ser menys vulnerables al canvi climàtic?

  • Justícia Climàtica: què fem per garantir els drets dels més vulnerables?

  • Impuls a l’acció ciutadana: com donem suport als projectes de les organitzacions i la ciutadania?

 

Més informació:

Barcelona pel clima

Mitigació

S’impulsen accions per fomentar l’estalvi, incrementar l’eficiència energètica, la rehabilitació dels edificis i per assolir més producció d’energia renovable i local.

Adaptació

L’Ajuntament de Barcelona juntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya i Barcelona Regional han realitzat diversos estudis per conèixer com afectarà el territori de Barcelona el canvi climàtic.

Justícia Climàtica

Els ciutadans i els col·lectius més vulnerables són al centre de les polítiques climàtiques de la ciutat.

 

Impuls acció ciutadana

Promoure l’acció ciutadana a través del Compromís de Barcelona pel Clima i altres projectes de co-creació.