Xarxes de reparació

Bona part dels residus que generem poden tenir una nova vida. En aquest sentit, cal destacar el treball realitzat per l'Entitat del Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb les campanyes "Millor que nou, 100% vell" i "Reparat, millor que nou".

“Millor que nou, 100% vell” ofereix diferents possibilitats per allargar la vida dels objectes i generar menys brossa. Al seu web podeu buscar tallers de reparació, botigues i mercats de segona mà i d’intercanvi; aprendre a reparar objectes a través dels tallers de “Reparat, millor que nou”; o intercanviar el que ja no voleu per allò que necessiteu. Podeu consultar el web de la campanya per a més informació.

"Reparat, millor que nou" és una iniciativa impulsada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per fomentar la reparació d’objectes que no han finalitzat el seu cicle de vida i que poden ser reutilitzats amb totes les garanties fent-ne aquesta reparació. Podeu consultar el seu blog per a més informació.

La iniciativa posa a la vostra disposició un espai, les eines necessàries i personal qualificat per a que pogueu reparar, posar a punt o canviar l'aspecte d'un objecte o aparell que ja no funcioni.

L’objectiu és disminuir el volum de residus i la pressió humana sobre el medi ambient, així com descobrir noves tècniques per posar a punt els nostres objectes -alhora que estalvies diners- i fomentar totes les "R" (Reduir, Reciclar, Reutilitzar i Reparar).