Coordinació d'actuacions de millora de l'espai públic

L'Ajuntament duu a terme obres de millora de l'espai públic en àmbits com l'enllumenat eficient, el clavegueram, millores en la pavimentació per a la reducció del soroll del trànsit rodat, ampliació de voreres per fomentar l'espai dedicat als vianants, conversió de carrers en plataforma única a favor dels vianants, etc. Aquestes actuacions tenen lloc en carrers i places dels barris de la ciutat, i se sumen a les grans intervencions en grans infraestructures o vials estratègics. La millora d'aquests vials guanya entorns urbans a favor dels vianants, al temps que facilita millores en mobilitat, aportació de verd, accessibilitat o connexió entre barris, entre d'altres. L'objectiu és sempre millorar la qualitat de vida de les persones.

Aquestes obres de millora de l’espai públic es duen a terme de manera coordinada entre tots els serveis i àmbits municipals que gestionen i vetllen per la qualitat de l’espai urbà i la normalitat en la prestació dels serveis de la ciutat. La coordinació abraça també les empreses subministradores de serveis (aigua, electricitat, gas, telefonia). L’objectiu és la minimització de l’impacte de les obres a l’espai públic.