Coordinació d'infraestructures i xarxes de transport de la ciutat

El desplegament de grans infraestructures i de les xarxes de transport a la ciutat també és objecte de seguiment per part de l’Ajuntament. Cal coordinar els diferents operadors, fer seguiment dels plans i projectes acordats tot garantint la incorporació dels criteris municipals en el seu desenvolupament.

La coordinació comença des del moment de la planificació o redacció de projectes verificant que la solució projectada compleix tota la normativa específica de l'Ajuntament de Barcelona amb especial atenció a la integració urbana. I continua en tot el procés fins a la finalització de l’obra i entrada en funcionament del servei.