ACEFAT Coordinació d’infraestructures de serveis públics

Les empreses de serveis realitzen actuacions a l’espai públic d’una manera molt intensiva. Reparacions de les instal·lacions existents, ampliació o reordenació dels serveis de canalitzacions de gas, llum, aigua o telefonia són actuacions puntuals però molt nombroses.

Optimitzar les obres, minimitzant les seves incidències i alinear les planificacions de les diferents companyies per tal de fomentar la coincidència d’intervencions és un dels objectius que s’assoleix amb la creació de l’empresa ACEFAT, l’any 1990.

Acefat centralitza també la tramitació i supervisió d’aquestes obres dels permisos de llicència i dels assenyalaments de les canalitzacions de serveis davant els diferents departaments de l’Ajuntament de Barcelona, així com la tramitació dels assenyalaments d’obra per les avaries i escomeses de les diferents companyies.

Web d'Acefat