Anàlisi de la informació

La Situation Room és una plataforma que permet visualitzar i gestionar la informació del funcionament de la ciutat en temps real a través dels diferents operadors que hi intervenen.

De les dades creuades entre tots els serveis municipals i  de la resta dels sistemes urbans tan públics com privats, en surt una cartografia disposada en moltes capes.

Mitjançant la visió integral de la ciutat es pot analitzar de manera conjunta la informació, compartint-la i aportant un coneixement de suport per a la pressa de decisions, tant en l’àmbit estratègic com operatiu.