Resiliència urbana

La resiliència urbana és la capacitat de les ciutats de prevenir, o en els casos que sigui inevitable, minimitzar l’impacte de les situacions d’emergència excepcionals i recuperar-se tant aviat com sigui possible.

El model de resiliència urbana  de Barcelona s’assenta sobre tres puntals que es corresponen amb les tres fases que componen el cicle de millora continuada per a la creació de resiliència:

  • La gestió dels incidents, a través de la central d’operacions de l’espai públic i la coordinació amb la resta de centres de control de la ciutat.
  • L’anàlisi de la informació, mitjançant la plataforma de gestió de la informació i anàlisi de resiliència.
  • La reducció del risc, a través de les taules de resiliència.

 

Barcelona, Hub de Resiliència d’Europa

La UNDRR, l’agència de les Nacions Unides per a la reducció de Riscos i desastres, ha nomenat Barcelona Hub de Resiliència d’Europa, en el marc de la campanya Making Cities Resilient 2030 (MCR2030), per les seves polítiques per abordar el risc climàtic i el risc de desastres a la ciutat.

Barcelona actuarà com a Hub de Resiliència durant tres anys, en què es compromet a compartir amb altres ciutats la seva experiència i els seus coneixements per millorar la resiliència davant dels desastres.

Barcelona ja és reconeguda com a líder internacional en el foment de la resiliència i com a centre de cooperació global, que ofereix la seva ajuda a altres ciutats a través del programa de cooperació entre ciutats i del conveni de col·laboració amb el Programa global de resiliència d’ONU–Habitat. En aquest sentit, treballa per donar suport tècnic a les ciutats perquè ampliïn els perfils de resiliència i avancin pel que fa al coneixement i l’autoavaluació en relació amb les vulnerabilitats. També col·labora amb altres institucions internacionals com el programa de les "100 Resilient Cities", promogut per la Rockefeller Foundation, o la xarxa de ciutats C40.

 

Més informació: