Resiliència urbana

La resiliència urbana és la capacitat de les ciutats de prevenir, o en els casos que sigui inevitable, minimitzar l’impacte de les situacions d’emergència excepcionals i recuperar-se tant aviat com sigui possible.

El model de resiliència urbana  de Barcelona s’assenta sobre tres puntals que es corresponen amb les tres fases que componen el cicle de millora continuada per a la creació de resiliència:

  • La gestió dels incidents, a través de la central d’operacions de l’espai públic i la coordinació amb la resta de centres de control de la ciutat
  • L’anàlisi de la informació, mitjançant la plataforma de gestió de la informació i anàlisi de resiliència
  • La reducció del risc, a través de les taules de resiliència
 

Més informació