Reducció de riscos

Amb el propòsit  de reduir la vulnerabilitat de la ciutat  s’han creat les Taules de Resiliència. L’objectiu és disminuir la vulnerabilitat davant de riscos relacionats tant amb les infraestructures i serveis , com amb els riscos naturals i antròpics que poden alterar la continuïtat funcional i la prestació dels serveis de la ciutat.

Les Taules estan formades per equips de treball multidisciplinaris en els quals treballa personal tècnic de l’Ajuntament amb entitats no municipals, tant públiques com privades.  Des del Departament de Resiliència es coordina de manera transversal els professionals i les entitats que participen en els projectes per tal de reduir les vulnerabilitats detectades. En total, més de 70 professionals i més de 20 entitats estan involucrades a les taules de resiliència.